Creșa „Ghiocelul” - Protecția copilulul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Centre subordonate> Protecția copilulul

Protecția copilulul

Creșa „Ghiocelul”

Creșa “Ghiocelul“, funcționează în imobilul situat în Bdul 1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3 București.

Creșa “Ghiocelul“ este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu. Creșa are o capacitate de 90 de locuri.

Creșa “Ghiocelul“ este specializat în creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor în vârsta de până la 3 ani. Misiunea Creșei “Ghiocelul“ este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a copiilor care frecventează creșa și să dezvolte programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora. Beneficiarii serviciilor acordate de Creșa sunt copiii cetățenilor cu domiciliul sau resedința în sectorul 3 al municipiului București, precum și părinții și familiile acestora.

Obiective:

 • să acorde servicii de îngrijire și supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani;
 • să dezvolte programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor în vârsta de până la 3 ani;
 • să supravegheze, să mențină starea de sănătate și de igienă a copiilor, să acorde primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susținatorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
 • să asigure nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează creșa și să realizeze o relație de parteneriat activ cu parinții/reprezentanții legali în respectarea interesului copilului;
 • să ofere consiliere și sprijin pentru parinții/reprezentanții legali ai copiilor;
 • să contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;
 • să asigure baza tehnico-materială necesară activităților de dezvoltare a deprinderilor și abilităților copiilor în vârsta de până la 3 ani.

Principiile care stau la baza activității centrului sunt:

 • Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea șanselor și nediscriminarea;
 • Asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;
 • Asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;
 • Asigurare unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • Asigurarea confidențialităății și a eticii profesionale;
 • Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;
 • Primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului.

Părinții/reprezentanții legali ai copiilor au obligația să platească o contribuție lunară de intreținere pentru fiecare copil înscris la creșă și care beneficiază de serviciile acesteia.

Prin excepție, Consiliul Local va suporta contribuțiile părinților/reprezentanților legali ai copilului înscris la creșa și expus riscului abandonului.

Creșa este organizată din punct de vedere educațional pe grupe de vârstă, astfel:
a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;
b) grupa mijlocie, între un an și 2 ani;
c) grupa mare, între 2 ani și 3 ani.

Coordonate de contact:
Șef serviciu:Biră Daniela
Adresă: bd.1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3
Telefon:0729.330.319
Email: office@dgaspc3.ro
Capacitate: 90 locuri

 

Documente utile

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100