Centrul de zi” Micul Prinț” - Protecția copilulul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Centre subordonate> Protecția copilulul

Protecția copilulul

Centrul de zi” Micul Prinț”

Centrul de zi ”Micul Prinț” este un serviciu social în subordinea DGASPC Sector 3, având ca misiune asigurarea unor servicii de educație și dezvoltare timpurie pentru copiii aflați în risc de separare de părinți, precum și oferirea de servicii de educație parentală și consiliere psihosocială pentru familiile acestor copii, atât  în vederea depășirii situațiilor de dificultate, cât și a reconcilierii vieții de familie cu activitatea profesională.
Beneficiarii serviciilor acordate de Centrul de zi “Micul Prinț” sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în sectorul 3 al municipiului Bucureşti, cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani, proveniți din familii defavorizate, cu risc crescut de excluziune socială, copiii proveniți din familii monoparentale, precum şi părinţii şi familiile acestora. Copiii proveniţi din familii de etnie romă vor avea prioritate la înscriere, având rezervate în acest sens un număr de 7 locuri.

  Servicii oferite:

 • asigură pe timpul zilei, pentru copii antepreşcolari servicii de îngrijire, protecție şi nutriție, educaţie timpurie, centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a dificultăților/deficiențelor de dezvoltare,  servicii de supraveghere a stării de sănătate, servicii complementare pentru copil și familie, servicii de consiliere, de educație parentală, de informare;
 • dezvoltă acţiuni de informare la nivelul comunităţii referitoare la serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru copil şi familie;
 • organizează reuniuni generale şi individuale periodic pentru a stabili relaţii de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează acest centru.

 Centrul de zi “Micul Prinț” este organizat din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:

 • 1 grupă mică ( pentru sugari), 7 copii cu vârste cuprinse între 0-1 an;
 • 3 grupe mijlocii, pentru 21 de copii cu vârste cuprinse între 1-2 ani;
 • 1 grupă mare, pentru 7 copii cu vârste cuprinse între 2-3 ani.

 Acte necesare pentru înscriere:

 • copie acte de identitate (membrii familiei);
 • copie acte stare civilă (părinţi);
 • copie certificate de naştere (copii);
 • adeverinţe de venituri (membrii familiei apţi pentru muncă);
 • adeverinţă de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (părinţii care se află în căutarea unui loc de muncă);
 • adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice sector 3;
 • copie după contractul locuinţei;
 • adeverinţe medicale pentru membrii familiei;
 • aviz epidemiologic pentru intrarea în colectivitate.

Includerea în programul centrelor  se va realiza ca urmare a evaluării individualizate întocmită de către specialiștii instituției.

Programul de funcționare al centrului este de luni până vineri, în intervalul orar 07.00—19.00.

 Coordonate de contact:

Șef serviciu:Marius Șărban 
Adresă: str.Jean Steriadi  nr.40A,etajul 1, sector 3
Telefon:0769.319.319
Email: office@dgaspc3.ro
Capacitate: 35 locuri

 

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100