Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități “Lizuca” - Protecția copilulul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Centre subordonate> Protecția copilulul

Protecția copilulul

Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități “Lizuca”

Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități “Lizuca” destinat copiilor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani, răspunde nevoii pregnante de servicii de educaţie timpurie şi îngrijire pentru copii mici, facilitând integrarea/reintegrarea, precum şi menţinerea pe piaţa muncii a femeilor, în vederea reconcilierii vieţii de familie cu activitatea profesională.
Misiunea Centrului de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități “Lizuca” este de a preveni abandonul şi separarea de familie a copiilor preşcolari cu dizabilități din sectorul 3, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă şi orientare şcolară pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi / reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire aceşti copii. 
Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități “Lizuca” sunt copiii cu dizabilități ai cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în sectorul 3 al municipiului Bucureşti, cu vârsta între 0-7 ani, cu risc crescut de abandon sau de separare a copilului de părinţi, cu o situație socio – economică deficitară a familiei, precum și copiii aflați în plasament familial.

Serviciile oferite de centru sunt complementare demersurilor şi eforturilor întreprinse de familiile beneficiarilor, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de alţi furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial. Activităţile realizate în cadrul centrului răspund nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

Tipuri de dizabilitate:

 • copii cu întârzieri mintale ușoare/moderate; 
 • copii cu parapareză sau hemipareză spastică;
 • copii cu sindrom Down; 
 • copii cu ADHD dacă au asociată și o întârziere mintală ușoară sau moderată.

 Servicii oferite:

 • asigură pe timpul zilei pentru copii preşcolari cu dizabilităţi activităţi de îngrijire, educaţie timpurie centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, remediere timpurie a dificultăților/deficiențelor de dezvoltare, activităţi de recreere-socializare, servicii de supraveghere a stării de sănătate, suplimentând îngrijirea şi protecţia pe care aceştia o primesc de la părinţi/persoane responsabile;
 • asigură activităţi de sprijin, consiliere, educație parentală, de informare etc. pentru părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copiii.
 • dezvoltă acţiuni de informare la nivelul comunităţii referitoare la serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru copil şi familie;
 • organizează reuniuni generale şi individuale periodic pentru a stabili relaţii de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează acest centru.

 Centrul de Educație și Îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități “Lizuca” este organizat din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:

 • 1 grupă mică pentru 7 copii cu vârste cuprinse între 0-3 ani;
 • 3 grupe mari pentru 18 copii cu vârste cuprinse între 3-7 ani.

  Acte necesare pentru înscriere:

 • copie acte de identitate (membrii familiei);
 • copie acte stare civilă (părinţi);
 • copie certificate de naştere (copii);
 • adeverinţe de venituri (membrii familiei apţi pentru muncă);
 • adeverinţă de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (părinţii care se află în căutarea unui loc de muncă);
 • adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice sector 3;
 • copie după contractul locuinţei;
 • adeverinţe medicale pentru membrii familiei;
 • aviz epidemiologic pentru intrarea în colectivitate;
 • documente medicale care să ateste dizabilitatea.

Includerea în programul centrelor  se va realiza ca urmare a evaluării individualizate întocmită de către specialiștii instituției.

 Programul de funcționare al centrului este de luni până vineri, în intervalul orar 07.00—19.00.

 Coordonate de contact:

Șef serviciu:Marius Șărban 
Adresă: str.Jean Steriadi  nr.40A, parter, sector 3,București
Telefon:0769.319.319
Email: office@dgaspc3.ro
Capacitate: 25 locuri

 

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100