Centrul de Zi „Brândușa” - Protecția copilulul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Centre subordonate> Protecția copilulul

Protecția copilulul

Centrul de Zi „Brândușa”

Centrul de zi “Brândușa” este un compartiment  în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului și are în subordine Compartimentul Recuperare copii cu Dizabilități.

Centrul de zi “Brândușa” oferă servicii socio-medicale de natura serviciilor conexe astfel:

 • Servicii de zi cu o capacitate de 30 de locuri
 • Servicii de recuperare atât pentru beneficiarii serviciilor de zi cât şi pentru comunitatea sectorului 3

1. Desfăşoară activităţi de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru copil şi familie;

2. Şeful serviciului întocmeşte metodologia de lucru, împreună cu echipa pluridisciplinară;

3. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţă copiilor şi familiilor lor, inclusiv cu profesioniştii din domeniu;

4. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3  în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;

5. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

6. Personalul din cadrul compartimentului păstrează confidențialitatea lucrărilor și informaţiilor şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor.

Serviciile de zi asigură unui număr de 30 de copii, cu vârste cuprinse între 3-12 ani,  domiciliaţi pe raza sectorului 3, programe specializate în vederea dezvoltării deprinderilor sociale, a comunicării, reducerea comportamentelor neadecvate social, precum şi dezvoltarea abilităţilor/comportamentelor pe care aceşti copii ar trebui să le deţină în raport cu vârsta la care se află.

Pentru copii se oferă următoarele servicii:

1. Îngrijire pe timpul zilei;

2. Servirea zilnică a mesei de prânz;

3. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţa independentă;

4. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor educaţionale;

5. Programe personalizate de intervenţie adaptate nevoilor şi posibilităţilor copilului cu tulburări de spectru autist şi copilului cu Sindrom Down sau alte tipuri de dizabilităţi care necesită programe specifice de terapie ocupaţională;

6. Abilitare/reabilitare;

7. Terapie comportamentală;

8. Formarea şi organizarea autonomiei personale;

9. Evaluare psihologică;

10. Consiliere psihologică, Evaluare comportamentală şi a abilităţilor;

11. Stimulare psiho-senzorio-motorie;

12. Kinetoterapie;

13. Logopedie.

Pentru părinţi/reprezentanţi legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii sunt oferite următoarele servicii:

1. Consiliere;

2. Grupuri educaţionale şi de suport;

3. Consiliere parentală.

Serviciile de recuperare  asigură beneficiarilor cu vârste cuprinse între  0 – 18 ani următoarele:

1. Oferă servicii de recuperare (kinetoterapie, electroterapie, terapie ocupaţională, masaj, hidroterapie, fizioterapie) copiilor cu dizabilităţi din comunitate şi din componenţa rezidenţială, baza planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități;

2. Asigură servicii de recuperare copiilor care nu sunt încadraţi în grad de handicap şi prezintă deficienţe uşoare specifice (tulburări de statică vertebrală, sechele de rahitism sau posttraumatice etc), pe baza unei trimiteri din partea medicului specialist şi a planului de recuperare întocmit de medicul centrului;

3. Derulează activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu dizabilităţi.

Coordonate de contact:
Șef Centru: Belu Christina
Adresa: Str.Marin Pazon, nr. 2B, Sector 3, Bucureşti
Tel: 0372.030.805; 0372.030.806
E-mail: office@dgaspc3.ro

 

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100