Centrul de Îngrijire în Apartamente de Tip Familial - Protecția copilulul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Centre subordonate> Protecția copilulul

Protecția copilulul

Centrul de Îngrijire în Apartamente de Tip Familial

Centrul de Ingrijire in Apartamente de Tip Familial este un compartiment în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Asigură găzduire și îngrijire, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, consiliere școlară pentru copiii față de care s-a dispus o măsură de protecție specială în apartamentele de tip familial;
 • Elaborează programele de intervenție specifică, în colaborare cu managerii de caz, în funcție de obiectivele stabilite în planul individualizat de protecție și nevoile copilului. Programele de intervenție specifică sunt întocmite de către responsabilii de P.I.S.-uri (educator, cadru medical, asistent social, psiholog, etc.);
 • Asigură implementarea programelor de intervenție specifică și întocmește rapoarte care vor fi înaintate managerului de caz;
 • Acordă sprijin, consiliere de specialitate şi facilitează accesul familiei naturale, altor persoane importante pentru copil şi copilului la alte servicii, în funcţie de nevoile identificate;
 • Evaluează copilul şi familia în vederea planificării procesului de reintegrare/integrare a copilului care beneficiază de măsura plasamentului în centru în vederea reintegrării/integrării în familia naturală;
 • Pregăteşte copilul care beneficiază de măsura plasamentului în apartamentele de tip familial în vederea reintegrării/integrării în familia naturală;
 • Pregăteşte familia naturală în vederea reintegrării/integrării copilului în familie;
 • Pregăteşte persoanele importante pentru copil pentru a sprijini copilul în procesul de reintegrare în familie;
 • Monitorizează implementarea programului de intervenţie specifică pentru reintegrare/integrare şi transmite rapoartele periodice de monitorizare Serviciului Management de Caz (managerului de caz);
 • Face demersuri pentru obtinerea actelor de identitate pentru copiii care beneficiaza de o masura de protectie in apartamentele de tip familial;
 • Reprezinta copiii din apartamentele de tip familial in relatia cu scoala, medicul de familie, politia;
 • Acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 • Întocmeşte documentaţia necesară în vederea reintegrării/integrării copilului în familia naturală şi o transmite Serviciului Management de Caz;
 • Colaborează cu Serviciul Management de Caz pe toată durata procesului de reintegrare/integrare a copilului în familia naturală;
 • Colaborează cu Serviciul Management de Caz în vederea întocmirii planului de servicii pentru copiii/tinerii cărora le-a încetat măsura de protecţie specială;
 • Monitorizează implementarea planului de servicii şi înaintează rapoarte de monitorizare Serviciului Management de Caz;
 • Propune Serviciului Management de Caz închiderea cazului;
 • Beneficiază de îndrumare metodologică din partea Serviciului Management de Caz;
 • Dezvoltă programe în care este implicata comunitatea, pentru copiii din apartamentele de tip familial;
 • Șeful serviciului întocmește regulamentul de ordine interioară și proiectul instituțional și le prezintă spre aprobare Directorului General al instituției;
 • Șeful serviciului intocmeste metodologia de lucru, impreuna cu echipa pluridisciplinara si Serviciul Manage-mentul Calitatii Serviciilor Sociale.

Beneficiarii:

Copiii cu domiciliul pe raza sectorului 3 cu vârsta cuprinsă  între 6-18 ani față de care  comisia/instanța judecatorească a dispus o masură specială de protecție. 

Admisia în Centru:

Plasamentul copiilor/tinerilor în serviciile de tip rezidenţial se realizează în urma dispunerii măsurii de protecţie specială de către Comisia pentru Protecția Copilului sau de către instanţa judecătorească, în baza propunerii formulată de specialiştii serviciilor: Serviciul Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului și Serviciul  Management de Caz.

Capacitate: 127 de locuri

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Chihae Mariana
Adresa: Str.Onisifor Ghibu, nr.8, bl.O 29, sc.4, ap.42, sector 3, București
Tel: 021.345.66.41
Fax: 021.345.66.42
E-mail: office@dgaspc3.ro

 

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100