Centrul de Integrare Socio-Profesională a tinerilor peste 18 ani - Protecția copilulul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Centre subordonate> Protecția copilulul

Protecția copilulul

Centrul de Integrare Socio-Profesională a tinerilor peste 18 ani

Centrul de Integrare Socio-Profesionala a Tinerilor cu Vârsta peste 18 ani este un compartiment în cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu.

A) Atribuții în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor cu capacitate deplină de exercițiu, care continuă studiile într-o formă de învățământ de zi și au solicitat să beneficieze în continuare de o măsură de protecție specială:

 • Aduce la îndeplinire hotărârile Comisiei prin care s-a dispus prelungirea măsurii de protecție specială acordată tinerilor, într-unul din apartamentele sociale (locuință temporară) ale serviciului;
 • Desemnează pentru fiecare tânăr pentru care se menține măsura de protecție în cadrul serviciului un responsabil de caz care va asigura elaborarea și implementarea programelor de intervenție specifică;
 • Asigură un mediu de viață corespunzator dezvoltării fizice și psihice în cadrul apartamentelor sociale, pentru tinerii care au ca finalitate PIP integrarea socioprofesională și pentru care a fost prelungită măsura de protecție specială;
 • Monitorizează modul de implementare a programelor de intervenție specifică, pentru tinerii din cadrul apartamentelor sociale și transmite trimestrial, sau de câte ori este cazul, rapoarte managerului de caz;
 • Asigură autonomia fiecărei persoane, încurajează comunicarea interpersonală, educație privind sănătatea și igiena personală;
 • Asigură activitățile educativ-culturale și sociale ale tinerilor beneficiari ai programului;
 • Acordă următoarele tipuri de consiliere psihologică tinerilor din program: informațională, educațională, de dezvoltare personală, suportivă, vocațională;
 • Sprijină tinerii din evidența serviciului în vederea asigurării continuității studiilor;
 • Sprijină tinerii în sensul dezvoltării aptitudinilor pentru prestarea activităților utile unei societăți în schimbare prin calificarea în diverse meserii;
 • Asigură continuarea etapelor formării deprinderilor de viață independentă, etape care au fost inițiate în cadrul serviciilor de tip rezidențial;
 • Participă, prin specialiștii serviciului sau prin intermediul responsabilului de caz, la întâlnirile periodice organizate de managerul de caz;
 • Informează tinerii a căror măsură de protecție specială urmează să înceteze, că pot beneficia de ajutor de urgență pentru plata chiriei, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local sector 3, ca alternativă la locuința socială sau ca sprijin pentru prevenirea marginalizării sociale, dupa încheierea perioadei de rezidență în locuința temporară; 
 • Elaborează împreună cu managerul de caz și beneficiarul proiectul planului personalizat de integrare socio-profesională pentru tinerii cărora urmează să le înceteze măsura de protecţie specială;
 • Raportează periodic managerului de caz situația locurilor disponibile din apartamente și participă la ședințele de caz care stabilesc apartamentul in care fiecare tanar va locui temporar;
 • Se asigură, împreună cu managerul de caz, că fiecare tânăr care urmează să locuiască temporar în apartamentul serviciului, a fost informat și a fost pregătit pentru aceasta etapă;

B) Atributii in vederea integrarii socio-profesionale a tinerilor care au dobandit capacitate deplina de exercitiu si au beneficiat de o masura de protectie speciala, dar care nu isi continua studiile si nu au posibilitatea revenirii in propria familie, confruntadu-se cu riscul excluderii sociale:

 • Pentru fiecare tânăr va desemna o persoană de referință, care va întocmi dosarul și va prezenta propunerea Directorului General, în vederea emiterii dispoziției;
 • Întocmește contractul de servicii, în baza proiectului planului personalizat de integrare socio-profesională;
 • Elaborează împreună cu tânărul planul personalizat de integrare socio-profesională;
 • Consiliază profesional tinerii în vederea calificării în meserii actuale și pentru recalificarea celor care au o meserie, dar care nu este adecvată cererii de pe piața muncii;
 • Oferă suport în găsirea și păstrarea locului de muncă;
 • Susține activitățile dezvoltate în locuința temporară (apartamentele sociale) în care au posibilitatea exercitării autonomiei în toate aspectele vieții private (autogospodărire, folosirea timpului liber și a banilor personali, etc.);
 • Asigură accesul la informații privind oportunitățile referitoare la tineri, prin crearea și actualizarea bazelor de date;
 • Prezintă modele pozitive de referință din comunitate în ceea ce privește reușita în profesie, familie, etc;
 • Asigură suport pentru regăsirea și reconcilierea cu familia naturală;
 • Susține tinerii în scopul clarificării situației lor juridico-sociale;
 • Elaborează instrumente și materiale pentru identificarea și lucrul cu problemele tinerilor;
 • Organizează activități cultural-educative și de recreere cu tinerii beneficiari ai programului;
 • Desfășoară activități de socializare. 

Beneficiarii:

Tinerii care provin din sistemul de protecție al DGASPC sector 3, cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 ani.

Admisia în Centru:

Plasamentul tinerilor în serviciile de tip rezidenţial se realizează în urma dispunerii măsurii de protecţie specială de către Comisia pentru Protecția Copilului  sau de către instanţa judecătorească, în baza propunerii formulată de specialiştii serviciilor: Serviciul Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului și Serviciul  Management de Caz.

Capacitate: 48 de locuri

Coordonate de contact:
Şef Centru: Calota Gheorghe Marian
Adresa: Str.Răcari, nr.16, bl.44A, sc.A, parter, ap.3, sector 3,București
Tel: 021.344.18.38
E-mail: office@dgaspc3.ro

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100