Centrul de Plasament Pinocchio - Protecția copilulul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Centre subordonate> Protecția copilulul

Protecția copilulul

Centrul de Plasament Pinocchio

Centrul de Plasament “Pinocchio” este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Asigură găzduire și îngrijire, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, consiliere școlară pentru copiii față de care Comisia/instanța judecatorească a dispus o masură specială de protecție în Centru;
 • Elaborează programele de intervenție specifică, în colaborare cu managerii de caz, în funcție de obiectivele stabilite în planul individualizat de protecție și nevoile copilului. Programele de intervenție specifică sunt întocmite de către responsabilii de P.I.S.-uri (educator, cadru medical, asistent social, psiholog, etc.);
 • Asigură implementarea programelor de intervenție specifică și întocmește rapoarte care vor fi înaintate managerului de caz ;
 • Acordă sprijin, consiliere de specialitate şi facilitează accesul familiei naturale, altor persoane importante pentru copil şi copilului la alte servicii, în funcţie de nevoile identificate;
 • Evaluează copilul şi familia în vederea planificării procesului de reintegrare/integrare a copilului care beneficiază de măsura plasamentului în centru în vederea reintegrării/integrării în familia naturală;
 • Pregăteşte copilul care beneficiază de măsura plasamentului în centru în vederea reintegrării/integrării în familia naturală;
 • Pregăteşte familia naturală în vederea reintegrării/integrării copilului în familie;
 • Pregăteşte persoanele importante pentru copil pentru a sprijini copilul în procesul de reintegrare în familie;
 • Monitorizează implementarea programului de intervenţie specifică pentru reintegrare/integrare şi trans-mite rapoartele periodice de monitorizare Serviciului Management de Caz (managerului de caz);
 • Face demersuri pentru obținerea actelor de identitate pentru copiii care beneficiaza de o masură de protecție în centru;
 • Reprezintă copiii din centru în relația cu școala, medicul de familie, poliția;
 • Acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 • Întocmeşte documentaţia necesară în vederea reintegrării/integrării copilului în familia naturală şi o transmite Serviciului Management de Caz;
 • Colaborează cu Serviciul Management de Caz pe toată durata procesului de reintegrare/integrare a copilului în familia naturală;
 • Colaborează cu Serviciul Management de Caz în vederea întocmirii planului de servicii pentru copiii/tinerii cărora le-a încetat măsura de protecţie specială;
 • Monitorizează implementarea planului de servicii şi înaintează rapoarte de monitorizare Serviciului Management de Caz;
 • Propune Serviciului Management de Caz închiderea cazului;
 • Beneficiază de îndrumare metodologică din partea Serviciului Management de Caz;
 • Dezvolta programe in care este implicata comunitatea, pentru copiii din Centre.

Admisia în Centru:

Plasamentul tinerilor în serviciile de tip rezidenţial se realizează în urma dispunerii măsurii de protecţie specială de către Comisia Protecția Copilului sau de către instanţa judecătorească, în baza propunerii formulată de specialiştii Serviciului Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului și Serviciul  Management de Caz.

Capacitate: 24 de locuri

Coordonate de contact:
Șef Centru: Velisarie Andreea
Adresa: Str.Serg.Bonea Marin nr.2,sector 3, Bucureşti
Tel: 021.346.89.52
E-mail: office@dgaspc3.ro

 

 

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100