Casa de Tip Familial Crinul Alb - Protecția copilulul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Centre subordonate> Protecția copilulul

Protecția copilulul

Casa de Tip Familial Crinul Alb

Casa de tip Familial “Crinul Alb” este un centru de tip rezidențial pentru copii cu dizabilități neuro-psiho-motorii, cu vârste cuprinse între 0-18 ani, ce face parte din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului și este condus de un șef centru.

Casa de tip familial are o capacitate de 12 locuri și are următoarele atribuţii:

 1. Asigură servicii specifice de găzduire, îngrijire, asistenţă medicală, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, educație informală și nonformală, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, socializare și petrecerea timpului liber, pentru copiii cu dizabilităţi, faţă de care comisia pentru protecţia copilului/instanţa judecătorească a dispus o măsură de protecţie specială;
 2. Elaborează programele de intervenţie specifică, în colaborare cu managerii de caz, în funcţie de obiectivele stabilite în planul individualizat de protecţie şi nevoile copilului. Programele de intervenţie specifică sunt întocmite de către responsabilii de P.I.S. - uri (educator, asistent medical, asistent social, psiholog, etc.);
 3. Asigură implementarea programelor de intervenţie specifică şi întocmeşte rapoarte care vor fi înaintate managerului de caz ;
 4. Acordă sprijin, consiliere de specialitate şi facilitează accesul familiei naturale, altor persoane importante pentru copil şi copilului la alte servicii, în funcţie de nevoile identificate;
 5. Evaluează copilul şi familia în vederea planificării procesului de reintegrare/integrare în familia naturală/extinsă a copilului care beneficiază de măsura plasamentului în cadrul casei de tip familial;
 6. Pregăteşte copilul care beneficiază de măsura plasamentului în casa de tip familial în vederea reintegrării/integrării în familia naturală/extinsă;
 7. Pregăteşte familia naturală/extinsă în vederea reintegrării/integrării copilului;
 8. Pregăteşte persoanele importante pentru copil pentru a sprijini copilul în procesul de reintegrare în familie;
 9. Monitorizează implementarea programului de intervenţie specifică pentru reintegrare/integrare şi transmite rapoartele periodice de monitorizare managerului de caz (Serviciul Management de Caz);
 10. Face demersuri pentru obţinerea actelor de identitate pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecţie în casa de tip familial;
 11. Reprezintă copiii din centru în relaţia cu şcoala, medicul de familie, poliţia;
 12. Acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 13. Întocmeşte documentaţia necesară în vederea reintegrării/integrării copilului în familia naturală şi o transmite Serviciului Management de Caz;
 14. Colaborează cu Serviciul Management de Caz pe toată durata procesului de reintegrare/integrare a copilului în familia naturală;
 15. Colaborează cu Serviciul Management de Caz în vederea întocmirii planului de servicii pentru copiii/tinerii cărora le-a încetat măsura de protecţie specială;
 16. Monitorizează implementarea planului de servicii şi înaintează rapoarte de monitorizare Serviciului Management de Caz;
 17. Propune Serviciului Management de Caz închiderea cazului;
 18. Beneficiază de îndrumare metodologică din partea Serviciului Management de Caz;
 19. Dezvoltă programe în care este implicată comunitatea, pentru copiii care beneficiază de măsuri de protecţie specială în cadrul casei de tip familial;
 20. Întocmeşte şi implementează metodologia de lucru beneficiind de îndrumare metodologică din partea Serviciului  Managementul Calităţii Serviciilor Sociale;
 21. Asigură implementarea Ordinului nr. 400/2015pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
 22. Asigură implementarea și respectarea Regulamentului UE/679/2016 și a legislației interne în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

Coordonate de contact:

Șef centru: Bulgaru Simona Elena
Adresă: Str. Jean Steriadi nr. 40A, Sector 3, București 
Tel: 0729.330.103
E-mail: office@dgaspc3.ro

 

 

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100