Complex de Servicii Crinul Alb - Protecția copilulul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Centre subordonate> Protecția copilulul

Protecția copilulul

Complex de Servicii Crinul Alb

Misiune şi beneficiari

Complexul de Servicii “Crinul Alb” oferă servicii de găzduire și îngrijire copiilor cu dizabilități pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială, precum și servicii de recuperare pentru copiii cu autism locuitori ai  sectorului 3.

Complexul  are două componente:

 • Casa de tip Familial “Crinul Alb“
 • Centrul ‘’Casa Soarelui’’

A.Casa de tip Familial “Crinul Alb“

Casa de tip Familial “Crinul Alb“ este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef centru.

Capacitate: 12 locuri

Atribuții:

 • Asigură găzduire și îngrijire, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru copiii cu dizabilități, față de care Comisia/instanța judecatorească a dispus o măsură de protecție specială;
 • Elaborează programele de intervenție specifică, în colaborare cu managerii de caz, în funcție de obiectivele stabilite în planul individualizat de protecție și nevoile copilului. Programele de intervenție specifică sunt întocmite de către responsabilii de P.I.S.-uri (educator, cadru medical, asistent social, psiholog, etc.);
 • Asigură implementarea programelor de intervenție specifică și întocmește rapoarte care vor fi înaintate managerului de caz ;
 • Acordă sprijin, consiliere de specialitate şi facilitează accesul familiei naturale, altor persoane importante pentru copil şi copilului la alte servicii, în funcţie de nevoile identificate;
 • Evaluează copilul şi familia în vederea planificării procesului de reintegrare/integrare a copilului care beneficiază de măsura plasamentului in centru în vederea reintegrării/integrării în familia naturală;
 • Pregăteşte copilul care beneficiază de măsura plasamentului în centru în vederea reintegrării/integrării în familia naturală;
 • Pregăteşte familia naturală în vederea reintegrării/integrării copilului în familie;
 • Pregăteşte persoanele importante pentru copil pentru a sprijini copilul în procesul de reintegrare în familie;
 • Monitorizează implementarea programului de intervenţie specifică pentru reintegrare/integrare şi transmite rapoartele periodice de monitorizare Serviciului Management de Caz (managerului de caz);
 • Face demersuri pentru obținerea actelor de identitate pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție în centru;
 • Reprezintă copiii din centru în relația cu scoala, medicul de familie, poliția;
 • Acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 • Întocmeşte documentaţia necesară în vederea reintegrării/integrării copilului în familia naturală şi o transmite Serviciului Management de Caz;
 • Colaborează cu Serviciul Management de Caz pe toată durata procesului de reintegrare/integrare a copilului în familia naturală;
 • Colaborează cu Serviciul Management de Caz în vederea întocmirii planului de servicii pentru copiii/tinerii cărora le-a încetat măsura de protecţie specială;
 • Monitorizează implementarea planului de servicii şi înaintează rapoarte de monitorizare Serviciului Management de Caz;
 • Propune Serviciului Management de Caz închiderea cazului;
 • Beneficiază de îndrumare metodologică din partea Serviciului Management de Caz;
 • Dezvoltă programe în care este implicată comunitatea, pentru copiii din centre.

Beneficiarii:

Beneficiarii centrului sunt copiii cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii. 

Admisia în Centru:

Admisia în cadrul Casei de tip Familial “Crinul Alb“se realizează în baza unei hotărâri emisă de către Comisia pentru Protecția Copilului sau o hotărâre emisă de instanța judecatorească care a dispus  o masură specială de protecție în centru.

 

Coordonate de contact:

Șef centru: Bulgaru Simona
Adresă: Str. Jean Steriadi nr. 40A, Sector 3, București 
Tel: 0729.330.103
E-mail: office@dgaspc3.ro

 

B. Centrul Casa Soarelui
Scopul Centrului Casa Soarelui este de a asigura intervenție terapeutică în TSA, astfel: diagnosticare precoce, evaluare psihologică complexă, pentru copiii familiilor din sectorul 3 care prezintă comportamente neadecvate și întarziere în dezvoltare, precum și intervenție timpurie pentru copii cu vârste între 1 și 14 ani domiciliați pe raza sectorului 3

Capacitate: 38 locuri

Atribuții:

 • Serviciile componentei Centrul Casa Soarelui sunt menite să crească gradul de depistare precoce, recupe-rare, creșterea gradului de autonomie personală și integrare socială a copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 14 ani, locuitori ai sectorului 3 prin:
  - aplicare de teste psihologice internaționale de diagnostic în autism ADOS și ADI-R;
  - evaluare psihologică complexă pe baza graficelor specifice Carolina, ABAS, etc.;
  - servicii de intervenție timpurie pentru 38 copii diagnosticați cu TSA;
  - grupuri de socializare, art-terapie, ludoterapie, terapie ocupațională, prin intermediul grupurilor mixte (copii cu TSA și copii non-dizabili, din învățământul de masă);
  - servicii de incluziune socială – integrarea copilului cu TSA la gradiniță insoțit de terapeut;
  - formarea și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
  - formarea și dezvoltare abilităților educaționale;
  - kinetoterapie;
  - logopedie;
  - activități sportive și recreative.
 • Pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii sunt oferite următoarele servicii:
  - consiliere;
  - grupuri educaționale și de suport;
  - consiliere parentală;
  - terapie ocupațională.
 • Pentru cadrele didactice, care activează în gradinițe, școli și creșe în scopul creșterii gradului de incluziune în învățământul de masă a copilului cu TSA și/sau afecțiuni asociate, sunt oferite cursuri de inițiere și formare în Analiza Aplicată a Comportamentului;
 • Pentru medicii psihiatri/pediatri sunt oferite cursuri de informare de diagnostic pe baza screeningului elaborat în cadrul Programlui Național de Identificare Precoce a Tulburării de Spectru Autist și Tulburări Asociate, instrument ce va intra de anul acesta în pachetul de servicii medicale de baza;
 • Admisia copiilor în cadrul Centrului Casa Soarelui se face prin dispoziția Directorului General în baza unui referat al specialiștilor avizat de șeful de serviciu al Complexului Crinul Alb - în cazul copiilor ce nu sunt încadrați în grad de handicap, iar pentru copiii încadrați în grad de handicap, admisia în centru se face prin dispoziția Directorului General, în baza planului de recuperare pentru copil și familie întocmit de Serviciul Evaluare Complexă și a contractului cu familia/reprezentantul legal;
 • Centrul Casa Soarelui dezvoltă acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul său în comunitate, modul de funcționare cât și beneficiile acestor servicii pentru copil și familia sa.

 

Coordonate de contact:

Adresă: Str. Marin Pazon nr.2B, Sector 3, București
Tel: 0729.330.103
E-mail: office@dgaspc3.ro

 

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100