Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilități "Samuel" - Protecția copilulul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Centre subordonate> Protecția copilulul

Protecția copilulul

Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilități "Samuel"

Misiunea: 

Oferirea de servicii de recuperare neuro-psiho-motorie pentru copiii cu dizabilități din comunitatea sectorului 3,în vederea dezvoltării deprinderilor sociale, reducerea comportamentelor neadecvate sociale, precum și dezvoltarea abilităților pe care acești copii ar trebui să le aibe în raport cu vârsta la care se află.

Servicii oferite:

 • oferă servicii de asistență psihopedagogică, educație și abilitare-reabilitare, recuperare-socializare și consiliere; 
 • servicii de recuperare; 
 • formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viață independentă
 • formarea şi dezvoltarea abilităţilor educaţionale; 
 • programe personalizate de intervenţie adaptate nevoilor şi posibilităţilor copilului;
 • terapie comportamentală;
 • consiliere psihologică;
 • stimularea psiho-senzorio-motorie; 
 • kinetoterapie; 
 • logopedie;
 • socializare; 
 • activităţi sportive şi recreative; 
 • pentru părinţi sau reprezentanţii legali se oferă consiliere parentală.

Beneficiarii:

 • Copii cu dizabilități complexe cu vârsta cuprinsă între 0 – 16 ani, din comunitatea sectorului 3.

Admisia în Centru:

Admisia în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități  "Samuel"  se realizează  în baza deciziei Directorului General și a planului de servicii pentru copil și familie întocmit de Serviciul Evaluare Complexă.            

Capacitate: 12  locuri

Coordonate de contact:
Șef Centru:Oana Sterian
Adresa: Str. Codrii Neamţului nr. 4, etaj 1, sector 3, București
Tel: 021.345.25.02
E-mail: office@dgaspc3.ro

 

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100