Complex de Servicii Casa Noastră - Protecția copilulul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Centre subordonate> Protecția copilulul

Protecția copilulul

Complex de Servicii Casa Noastră

Complexul de Servicii Casa Noastră este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului și este condus de un șef serviciu.

Este structurat pe două componente, având o capacitate de 16 locuri:
a) componenta Adapost de zi și noapte pentru copiii strazii, grupa de vârstă 3-18 ani (capacitate – 10 locuri);
b) componenta Rezidențiala, grupa de vârstă 3-18 ani (capacitate – 6 locuri);

Atribuții:

 • În cadrul componentei Adapost de zi și noapte pentru copiii strazii se asigură, cazare, masă, asistență medicală, consiliere psihologica si sociala;
 • Adapostul asigură pentru o perioadă determinată de timp, pentru copiii străzii pentru care a fost emisă o dispoziție de admisie de către Directorul General, următoarele servicii: găzduire, îngrijire, asistență medicală primară, educație nonformală, sprijin emoțional și consiliere, în scopul pregătirii revenirii în familie sau în vederea dispunerii unei măsuri speciale de protecție în cazul în care planul de servicii a eșuat; 
 • Informează copiii beneficiari ai adapostului cât și părinții/reprezentanții legali cu privire la serviciile care pot fi oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
 • Colaborează cu responsabilul de caz prevenire din cadrul Serviciului de Asistență Socială în domeniul respectarii drepturilor copilului, respectand metoda managementului de caz, in vederea planificarii activităților specifice necesare întocmirii și implementării planului de servicii pentru copiii cu Dispoziție de admisie în cadrul adapostului;
 • Asigură tuturor copiilor, fără discriminare, acces atât la serviciile adapostului cât și la serviciile comunitare în baza planului de servicii întocmit;
 • Asigură consiliere psihologică și asistenta sociala pentru parintii copiilor pentru care s-a dispus admisia in adapost;
 • În cadrul componentei rezidențiale sunt găzduiți în baza măsurii de protecție,copiii care au avut admisie în cadrul Adapostului și nu au putut fi reintegrați în familie/integrați în familia extinsă; această componentă respectă standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidențial;
 • Colaborează cu managerul de caz respectând metoda managementului de caz pentru copiii care au măsura de protecție în cadrul componentei rezidențiale;

 Admisia în centru:

Admisia copiilor în componenta rezidenţială se realizează în urma dispunerii măsurii de protecţie specială de către Comisia pentru Protecția Copilului  sau de către instanţa judecătorească, în baza propunerii formulată de specialiştii serviciilor: Serviciul Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului și Serviciul Management de Caz .

Admisia copiilor în componenta adăpost  se realizează în urma Dispoziţiei de admisie, în baza propunerii formulată de specialiştii Serviciului Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului .

 

Coordonate de contact:

Şef Serviciu: Franciska Vaida 
Adresa: Str. Rotundă, nr. 2, sector 3 București
Tel/Fax: 021.341.19.69
E-mail: office@dgaspc3.ro

 

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100