Complex de Servicii "Pistruiatul" - Protecția copilulul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Centre subordonate> Protecția copilulul

Protecția copilulul

Complex de Servicii "Pistruiatul"

Misiunea:

Asigură resocializarea copiilor cu vârstă de până la 18 ani pentru care se vor desfăşura activităţi care să corespundă nevoilor acestora de dezvoltare psiho-intelectuală şi socială, de asistenţă psihologică, juridică, socială şi educaţională.

Complexul de servicii pentru copilul delincvent este structurat pe trei componente: componenta rezidențială, componenta de supraveghere și monitorizare a copilului delicvent și compartimentul de recuperare „Gladiatorul”.

Servicii oferite:

Componenta rezidențială:

 • accesul beneficiarilor  la educaţie, informare, cultură; 
 • educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale; 
 • socializarea beneficiarilor;
 • dezvoltarea  relaţiilor cu comunitatea;
 • cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu; 
 • supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor; 
 • paza şi securitatea beneficiarilor; 
 • protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 
 • asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 
 • asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor. 

Componenta de supraveghere și monitorizare a copilului delicvent :

 • Program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor; 
 • Activităţi recreative şi de socializare; consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională; 
 • Consiliere psihologică și juridică pentru copii şi familiile acestora; 
 • Dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie; asigură programe de abilitare şi reabilitare.

Compartiment de recuperare „Gladiatorul”:

Acest compartiment a fost înfiinţat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 după încheierea proiectului “Servicii de recuperare şi prevenire a delincvenţei juvenile prin sport şi activităţi recreative”, proiect derulat de instituţia noastră în parteneriat cu Asociaţia Sportivă “Gladiatorul” şi cu Şcoala Generală nr. 22 “Mexic”. 

În prezent funcţionează în incinta Centrului Sportiv Apollo, din Bdul. Energeticienilor nr.5. 

Compartimentul de recuperare „Gladiatorul” asigură desfăşurarea de activităţi destinate instruirii, educării copiilor şi tinerilor prin sport, care au drept scop prevenirea şi reabilitarea psiho-fizică a acestora.

 • Programe de reabilitare a tinerilor delincvenţi prin sport şi activităţi recreative; 
 • Exerciţii acrobatice, de echilibru, coordonare, propuse pentru dezvoltarea generală a îndemânării şi creşterea motricităţii; 
 • Exerciţii pentru orientare temporo-spaţială; 
 • Jocuri acrobatice şi aplicative; 
 • Tehnici de bază din cadrul unor sporturi precum: artele marţiale, box, sport extrem, elemente de cascadorie; 
 • Tehnici de îndemânare şi coordonarea mişcărilor, tehnici de mişcare în condiţii îngreunate pentru copii cu dizabilităţi; 
 • Aplicaţii de teste psihologice şi de comportament pentru copii cu dizabilităţi şi deviaţii de comportament.

Beneficiarii:

Componenta rezidențială:

- Copii care au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspund penal faţă de care s-a dispus, prin hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului – Sector 3 sau a instanţei de judecată, măsura plasamentului într-un centru de tip rezidenţial specializat, pe perioada determinată.

Componenta de supraveghere și monitorizare a copilului delicvent:

 • copii care au săvârşit o fapta prevăzută de legea penală şi care nu răspund penal faţă de care s-a dispus, prin hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului – Sector 3 sau a instanţei de judecată, măsura supravegherii specializate sau măsura plasamentului în familia extinsă/substitutivă cu obligaţia de a frecventa serviciile oferite în cadrul centrului de zi;
 • copii cu comportament deviant şi/sau anti-social din comunitate sau aflaţi în evidenţa altor servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 3.

Compartiment de recuperare „Gladiatorul”:

 • copii din familiile de pe raza sectorului 3, cât şi cei din sistemul de protecţie, predispuşi la acte de delincvenţă juvenilă sau consum de droguri; 
 • copii  în vârstă de până la 16 ani care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală şi faţă de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale fie datorită faptului că, la dată săvârşirii acestor fapte nu aveau împlinită vârstă prevăzută de lege pentru a răspunde penal (copii cu vârstă de până la 14 ani), fie datorită faptului că nu li s-a stabilit discernământul aferent răspunderii penale (copii cu vârstă cuprinsă între 14 şi 16 ani); 
 • copii cu un comportament antisocial, dar care nu au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, pe baza cererilor formulate de părinţii sau de reprezentanţii legali ai acestora.
 • copii în  vârstă de până la 18 ani, proveniți din familii (și care nu au,în momentul audierii,un reprezentat legal) sau instituționalizați care sunt audiați de către organelle de cercetare penală sau de instanța de judecată .

Admisia  în cadrul Complexului de Servicii "Pistruiatul" :

Accesul în cadrul Componentei de de supraveghere și monitorizare a copilului delicvent, precum şi în cadrul Componentei de Recuperare şi Prevenire a Delincvenţei Juvenile prin sport şi activităţi recreative „Gladiatorul” se face în baza:

 • hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului – Sector 3 sau a instanţei de judecată prin care se dispune măsura supravegherii specializate sau măsura plasamentului în familia extinsă / substitutivă;
 • pe baza cererii scrise a părinţilor / reprezentantului legal a copilului care manifestă comportament antisocial, precum şi a referințelor din partea altor instituţii guvernamentale / neguvernamentale care desfăşoară activităţi în acest domeniu sau a altor servicii din cadrul DGASPC – Sector 3.

      Admisia  în cadrul Componentei Rezidenţiale se face în baza:

 • hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului – Sector 3 sau a instanţei de judecată, după instrumentarea cazului de către Serviciul Management de Caz , prin care se dispune măsura plasamentului într-un centru rezidenţial specializat pe perioadă determinată între 1 lună şi 6 luni.

Capacitate: 

 • Componenta de de supraveghere și monitorizare a copilului delicvent – 20  locuri
 • Componentă rezidenţială -  12  locuri

Coordonate de contact:
Șef Complex: Antoaneta Camelia Preda
Adresa: Str. Niţă Elinescu nr. 64, sector 3, București.
Tel: 021.346.69.44
E-mail: office@dgaspc3.ro

 

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100