Serviciul Management Logistic și IT - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Serviciul Management Logistic și IT

Serviciul Management Logistic și IT este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului executiv Direcției Administrative și IT, este condus de un șef serviciu. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, inclusiv cu serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 3 şi cu celelalte organisme şi instituţii abilitate ale statului.

Atribuții:

 • Elaborarează, în colaborare cu serviciile din cadrul institutiei, programele strategice pe termen scurt și mediu în domeniul logistic;
 • Organizează activității de elaborare a proiectelor, dispoziții sau reglementări interne aplicabile Direcției Generale;
 • Identifică și stabilește în mod eficient volumul și structura resurselor necesare desfășurării activității de ansamblu a instituției;
 • Asigurară realizarea investițiilor aprobate în condițiile legii;
 • Prospectează piața ofertanților de utilaje și mijloace fixe necesare desfășurării activității Direcției Generale, în vederea elaborării eficiente a procedurilor de achiziție;
 • Constituie baza de date cu privire la furnizori, executanți sau prestatori al căror obiect de activitate asigură dobândirea produselor, lucrărilor sau serviciilor pe care DGASPC intenționează să le achiziționeze;
 • Realizează managementul sistemului logistic și inițiază măsuri de restructurare și modernizare a acestuia;
 • Estimează și planifică bugetul anual aferent Direcției Administrative;
 • Organizează și efectuează controlul privind modul de aplicare și funcționare a calității lucrărilor de construcție și reparații;
 • Stabilește strategia de informatizare pe termen scurt, mediu și lung a D.G.A.S.P.C. Sector 3;
 • Asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția datelor personale;
 • Propune achiziționarea de programe informatice și materiale consumabile pentru sistemele informatice;
 • Asigură operativitatea instituției prin menținerea resurselor de tehnologie a informației hard în stare optimă de funcționare;
 • Asigură serviciile de reparare și întreținere a echipamentelor informatice prin identificarea și constatarea defectelor tehnice/mecanice ale echipamentelor IT;
 • Îmbunătățește securitatea în cadrul sistemului informatic și evită riscul de pierdere informații vitale pentru sistem;
 • Realizează setări parametri de funcționare în rețea;
 • Identifică echipamentele informatice, constituite într-o bază de date la care să se poată raporta notele de intervenție;
 • Depanează și instalează software-uri pentru toate tipurile de aplicații agreate de autoritatea contractantă;
 • Asigură asistență, îndrumare tehnică și instruire personalului în ceea ce privește utilizarea rețelei, a calculatoarelor și imprimantelor, a aplicațiilor software.

 

Coordonate de contact:

Șef Serviciu: Serdin Nicoleta
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Tel: 0372.126.100
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100