Prezentare - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Prezentare

Direcţia Economică asigura asistenţă direcţiilor şi serviciilor interesate în domeniul sau de activitate şi pune la dispoziţia tuturor serviciilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 formularele standard privind elaborarea proiectului de buget. Direcţia Economică se subordonează Directorului General, este condusă de un Director General Adjunct şi are următoarele atribuţii principale:

 • Conduce, coordonează şi controlează serviciile de specialitate din organigramă acestei direcţii;
 • Repartizează cererile şi lucrările serviciilor din subordine;
 • Pregăteşte şi întocmeşte proiectul de buget al instituţiei;
 • Verifică şi analizează documentele de plata contabile în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • Întocmeşte şi transmite dări de seama contabile privind situaţia bugetului instituţiei;
 •  Analizează raportele serviciilor din subordine, solicită rapoarte suplimentare dacă consideră necesar şi procedează la luarea măsurilor ce se impun;
 • Avizează toate documentele emise de serviciile din subordine şi urmăreşte finalizarea acestora;
 • Exercită controlul financiar preventiv în cadrul instituţiei;
 • Se subordonează şi răspunde în faţă Directorului General;
 •  În absenţa Directorului Economic, atribuţiile acestuia se exercită de către Şeful Serviciului Finanţe –Buget, desemnat prin dispoziţie a Directorului General Adjunct al Direcţiei Economice;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, prin fişa postului sau conferite de Directorul General.

Coordonate de contact:
Director: Ioana Frâncu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, sector 3
Tel: 0372.126.100 interior 140
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100