Biroul Urmărire Contracte - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Biroul Urmărire Contracte

Biroul Urmărire Contracte este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează șefului de serviciu al Serviciului Achiziții Publice și Contracte și este condus de un șef birou.

Atribuții:

 • Centralizează necesitățile transmise de unitățile și compartimentele din subordine în vederea întocmirii planului de achiziții;
 • Centralizează pe baza consumurilor de la fiecare centru cantitățile consumate din fiecare produs, în vederea întocmirii justificării cantitative și a alocării fondurilor necesare pentru bugetul anului viitor, în raport cu anul curent;
 • Urmărește derularea contractelor și a acordurilor-cadru în termenul de execuție;
 • Preia contractele de achiziție publică în vigoare împreuna cu anexele în care sunt prezentate cantități, mod de ambalare, producător, prețurile produselor, etc.;
 • Solicită centrelor stocurile pe fiecare produs, analizează cantitățile solicitate în corelare cu stocurile și consumurile medii lunare, corectând dacă este cazul cantitățile, înainte de emiterea comenzii către furnizor, în vederea menținerii echilibrului și a satisfacerii nevoilor pe toată durata contractului;
 • Sesizează și înștiințează șeful de serviciu/directorul executiv în cazul solicitărilor dezechilibrate și analizează împreună soluțiile de remediere;
 • Urmărește în teren, la fiecare centru din subordinea instituției, modul în care furnizorii își respectă obligațiile contractuale impuse și întocmește rapoarte saptămânale, prezentând eventuale probleme apărute;
 • Controlează corectitudinea întocmirii documentelor comerciale;
 • întocmește comenzile către furnizori prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare compartiment al instituției;
 • Centralizează avizele de la centre, verifică prețurile și cantitățile de pe facturile furnizorilor pentru a vedea dacă sunt conforme, comandă – factură, sunt introduse în baza de date, după care le transmite Direcției Administrative pentru întocmirea NIR-urilor;
 • Face parte din comisia de recepție, atunci când situația o impune;
 • Rezolvă alte sarcini primite de la șeful de serviciu, care prin natura lor sunt de competența sau se încadreaza în obiectul și atribuțiile biroului.

 

Coordonate de contact:

Șef Birou: Șerban Alina
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, sector 3
Telefon: 0372.126.100
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100