Biroul Corp Control - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Biroul Corp Control

Biroul Corp Control este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General și este condus de un șef birou.

Atribuții:

 • Asigură controlul în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei în domeniul propriu şi modul în care sunt respectate drepturile beneficiarilor arondaţi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;
 • Urmăreşte respectarea legii, a tuturor actelor normative emise de autorităţile statului, a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Sectorului 3, a dispoziţiilor emise de Directorul General, precum şi respectarea regulamentelor de organizare şi funcţionare, regulamentelor de ordine interioară, procedurilor operaţionale etc.;
 • Stabileşte obiectivele controlului astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi integrate misiunii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi obiectivelor de ansamblu şi specifice ale instituţiei;
 • Controlează toate centrele, atât rezidenţiale, cât şi de zi de pe raza sectorului 3, în ceea ce priveşte respectarea calităţii serviciilor acordate, respectarea normelor de igiena în zonele de depozitare a hranei şi în zonele de locuit, respectarea meniurilor aprobate, a cantităţii şi calităţii hranei, punctualitatea şi profesionalismul angajaţilor la locul de muncă etc;
 • Controlează respectarea prevederilor contractuale şi calitatea serviciilor oferite de centrele private cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are încheiate contracte de prestări servicii sociale;
 • Controlează calitatea serviciilor oferite în cadrul activităţilor pentru beneficiari organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 sau partenerii acesteia, desfăşurate în afara sediilor instituţiei (tabere, excursii etc.);
 • În urma anchetelor întreprinse sunt întocmite rapoarte, note şi informări către Directorul General, pe baza concluziilor rezultate fiind formulate recomandări şi propuneri de soluţionare atunci când este cazul;
 • Ori de câte ori este nevoie, poate solicita detaşarea internă sau, la nevoie, contractarea din exterior, a unui specialist pentru o anchetă (medic, expert contabil etc.), în vederea unei desfăşurări adecvate şi pertinente a activităţii;
 • Propune Directorului General stabilirea răspunderii disciplinare, după caz, a persoanelor vinovate prin intermediul întrunirii comisiei disciplinare;
 • Propune Directorului General redirecţionarea anchetelor, atunci când este cazul, către alte instituţii competente.

 

Coordonate de contact:

Șef Birou: Alin Ivanovici
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, sector 3
Telefon: 0372.126.100
Fax: 0372.126.101
Adresa e-mail: office@dgaspc3.ro

 

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100