Serviciul Adopții - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Serviciul Adopții

Serviciul Adopții este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Oferă persoanei/familiei care iși exprimă intenția de a adopta, informații complete despre procedura de atestare, pregătire și despre serviciile de sprijin existente;
 • Organizează întâlniri cu familia/persoana care dorește să adopte în vederea evaluării acesteia, conform unui program stabilit de comun acord;
 • Redactează evaluarea socială și psihologică a familiilor/persoanelor care solicită atestarea în vederea adopției;
 • Observă și consemnează, în urma interviului cu familia/persoana care dorește să adopte, informații privind: motivația de a adopta, așteptările personale, viața în comunitate, situația financiară, starea de sănătate;
 • Oferă informații și asigură sprijinul necesar pentru părinții copiilor pentru care soluția p.i.p. este adopția, precum și pentru familia extinsă;
 • Instrumentează dosarul copilului pentru deschiderea procedurii de adopție internă din momentul în care îi este repartizat;
 • Asigură consilierea în vederea exprimării consimțământului părinților firești/tutorelui, după caz, a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani și întocmește în acest sens rapoartele prevăzute de normele legale în viguare;
 • Informează parinții copilului sau, după caz, reprezentantul legal al cărui consimțământ la adopție este cerut de lege asupra consecințelor și efectelor adopției, în special asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului;
 • Desfășoară activități de informare și promovare a adopției naționale;
 • Asigură consilierea persoanei/familiei potențial adoptatoare și organizează programe de pregătire pentru aceștia;
 • Asigură servicii de sprijin, consiliere și asistență familiilor adoptatoare, copiilor adoptați și familiei biologice;
 • Asigură transmiterea informațiilor cu privire la adoptatorii/familiile adoptatoare atestate cât și cu privire la copiii pentru care s-a încuviințat deschiderea procedurii adopției interne în vederea inițierii de către Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a procedurii de potrivire teoretică;
 • Asigură determinarea compatibilității practice copil-familie potențial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorințelor și opiniilor exprimate de acesta;
 • Intocmește raportul cu propunerea de încredințare în vederea adopției copilului la familie pe o perioadă de 90 de zile;
 • Întocmește raportul final referitor la evoluția relațiilor dintre copil și adoptatori pe care îl comunică biroului juridic pentru a fi înaintat instanței competente în vederea soluționării cererii de încuviințarea adopției;
 • Întocmește referatele pentru închiderea cazurilor la sfirșitul perioadei prevăzute pentru realizarea urmăririi adopției și le comunică Oficiului Român pentru Adopții în termenul prevazut de lege;
 • Furnizează și asigură accesul copilului și familiei la serviciul postadopție, în funcție de nevoile identificate;
 • Ține evidența serviciilor de care beneficiază copilul și/sau familia adoptatoare; sprijină parinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;

Coordonate de contact:
Șef Serviciu:Rodica Ritivoiu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Tel: 0372.126.100 int.115
Fax:0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni - Joi:   09.00 – 15.00
 

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100