Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Direcții și servicii> Direcția generală> Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale

Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale

Serviciul Managementul Calității Serviciilor Sociale este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Monitorizează și evaluează gradul de implementare a standardelor la nivelul fiecărui serviciu social care are reglementată furnizarea de servicii în baza standardelor minime de calitate;
 • Efectuează deplasări la centre/servicii în vederea aplicării grilei de evaluare privind implementarea standardelor minime obligatorii de calitate;
 • Elaborează raportul privind îndeplinirea standardelor minime obligatorii/ standardelor specifice pentru serviciile sociale oferite și îl comunică șefului de serviciu care coordonează serviciul căruia i-a fost aplicată grila de evaluare și factorilor de decizie interesați (Director General, Directori DPC, DPS);
 • Monitorizează și evaluează îndeplinirea calității serviciilor furnizate utilizând metode și instrumente de lucru specifice (ex.chestionare aplicate beneficiarilor etc.);
 • Efectuează deplasări în vederea aplicării chestionarelor privind măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor serviciilor sociale a căror furnizare este reglementată prin standarde minime de calitate/standarde specifice;
 • Elaborează raportul cu privire la modul în care serviciile sociale oferite satisfac beneficiarii din punct de vedere calitativ și comunică raportul către factorii interesați (șefii serviciilor sociale, Directorul General, directorii DPC/DPS) în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite;
 • Propune și susține teme de dezbatere privind calitatea serviciilor sociale, colaborând în acest sens cu Directorii Executivi DPC și DPS, cu șefii serviciilor sociale și specialiștii din cadrul acestor servicii, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de standardele minime obligatorii;
 • Are atribuții privind pregătirea acreditării DGASPC Sector 3 ca furnizor de servicii sociale și acreditarea serviciilor sociale din structura DAGASPC, colaborând în acest sens cu șefii serviciilor sociale respective;
 • Păstrează evidența privind acreditarea serviciilor sociale și îndrumă metodologic șefii serviciilor sociale în demersurile privind procedura care trebuie urmată pentru acreditarea serviciilor sociale; efectuează demersurile necesare procedurii de acreditare a DGASPC Sector 3, ca furnizor de servicii sociale;
 • Informează șefii serviciilor sociale despre modificările legislative în domeniul calității serviciilor sociale (acreditarea/licența de funcționare etc.) și documentele ce urmează a fi completate de către aceștia în vederea pregătirii dosarelor de acreditare;
 • Verifică dosarele de acreditare ce urmează a fi depuse și face demersurile necesare pentru obținerea semnăturilor din partea conducerii instituției;
 • Depune dosarele de acreditare și păstrează legatura cu instituțiile abilitate și cu șefii serviciilor care coordonează serviciile care urmează să fie acreditate;

 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Emilia Sandu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.133
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100