Serviciul Contencios - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Serviciul Contencios

Serviciul Contencios este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcției Juridice și este condus de un șef serviciu.

Atribuții.

 • Reprezintă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 3 și Directorul General, în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele şi a instituțiilor de arbitraj, după caz, pe baza delegației semnate de Directorul General sau de persoana împuternicită , prin apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale instituţiei;
 • Reprezintă Comisia pentru Protectia Copilului Sector 3 si Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 3 în faţă instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie în baza delegaţiilor semnate de către preşedinţii celor două Comisii sau înlocuitorii acestora conform prevederilor legale ;
 • Reprezintă instituția în procedurile de mediere;
 • Promovează acțiuni judecătorești pentru recuperarea debitelor, la solicitarea compartimentelor de specialitate și pe baza documentelor puse la dispoziție de aceste compartimente;
 • Redactează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, interogatorii și răspunsuri la interogatorii;
 • Propune Directorului Direcției Juridice și Directorului General promovarea căilor ordinare și extraordinare de atac;
 • Ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, a instanțelor de arbitraj și a altor organe cu activitate jurisdicțională şi urmăreşte desfăşurarea proceselor în cauzele în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 este parte sau are interese litigioase;
 • Ține evidenţa contravenienților (conform O.G. 55/2002) și a persoanelor sancționate pentru care s-a dispus neînceperea urmăririi penale (conform Legii 253/2013) și se centrează pe monitorizarea, coordonarea, organizarea şi direcţionarea tuturor activităţilor prestate de contravenienți, a intervenţiilor destinate aducerii la îndeplinire a mandatelor de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii stabilite de către instanţele de judecată;
 • Acordă consultanţă juridică de specialitate cetăţenilor proveniţi din comunitatea sectorului 3, în limitele prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici şi de Legea 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici.

 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Andreea Chițu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.192
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100