Biroul Relații cu Societatea Civilă în Domeniul Asistenței Sociale - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Direcții și servicii> Direcția programe, proiecte și comunicare> Biroul Relații cu Societatea Civilă în Domeniul Asistenței Sociale

Biroul Relații cu Societatea Civilă în Domeniul Asistenței Sociale

Biroul Relații cu Societatea Civilă în Domeniul Asistenței Sociale este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială si Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcției Programe și este condus de un șef birou.

Atribuții:

 • Identifică, recrutează și repartizează voluntarii în funcție de nevoile identificate la nivelul serviciilor sociale;
 • Informeză/instruiește voluntarii, în colaborare cu șefii serviciilor, cu privire la regulamentele interne, procedurile si metodologiile de lucru din cadrul serviciilor sociale in care voluntarii urmeza sa desfasoare activitati de voluntariat;
 • Evaluează activitatea voluntarilor în colaborare cu șefii serviciiloe sociale în care acestia și-au desfăsurat activitatea;
 • Întocmește adeverințe care să taste activitatea de voluntariat pentru cei care au desfăsurat acest tip de activitate;
 • Intocmește și actualizează baza de date privind persoanele care solicită să desfașoare activități de voluntariat sau persoanele care au desfășurat activități de voluntariat în vederea constituirii unei rețele de voluntariat la nivelul comunității sectorului 3;
 • Supervizează voluntarii, la solicitarea acestora;
 • Intocmește contractele de voluntariat;
 • Păstrează legătura cu instituțiile de învățământ superior de profil în vederea încheierii unor parteneriate privind stagiul de practică al studentilor;
 • Colaborează cu compartimentele de specialitate în vederea repartizării studenților la locurile de practică;
 • Sprijină organizarea unor evenimente (mese rotunde, conferințe, întâlniri de lucru, cursuri etc.).

 

Coordonate de contact:
Șef Birou: Crasmaru Ligia 
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.183
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100