Serviciul Comunicare - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Serviciul Comunicare

Serviciul Comunicare este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Asigura procesarea comunicărilor efectuate între Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 şi partenerii acesteia;
 • Elaborează procedura de comunicare interna și externă a instituției și o supune spre aprobare Directorului General;
 • Elaborează manualul de identitate vizuală al organizației, îl comunică tuturor compartimentelor și monitorizează respectarea prevederilor acestuia;
 • Asigură funcționarea permanentă a fluxului informațional între serviciile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 și propune măsuri de îmbunătățire a acestuia;
 • Asigură organizarea de evenimente, campanii, conferințe de presă;
 • Actualizează conţinutul site-ului oficial al instituției şi se îngrijeşte de modernizarea structurii şi funcţiunilor lui;
 • Urmarește soluționarea, redactarea și expedierea în termen a răspunsurilor la solicitarile venite prin intermediul poștei electronice;
 • Crearea și actualizarea unei baze de date cu datele de contact ale altor instituții publice, locale și centrale, precum și a serviciilor și centrelor din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3;
 • Elaborează strategii de comunicare, în ceea ce priveşte activitatea instituției, în scopul îmbunătăţirii continue a relaţiei cu petiţionarii şi cu instituţiile publice;
 • Colaborează cu alte instituţii publice în domeniul promovării şi extinderii modalităţilor de comunicare interinstituţionale, prin participarea la seminarii, colocvii şi alte asemenea reuniuni, în vederea consolidării şi aprofundării tehnicilor de comunicare;
 • Redirectioneaza, in termen de 5 zile, petițiile greșit adresate instituției, autorităților și instituțiilor publice în ale căror atribuții se regăsesc rezolvarea problemelor semnalate în petiție;
 • Elaborează materiale promoţionale pentru cunoaşterea politicii de asistență socială și protecția copilului promovată de Direcția Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3;
 • Realizează materiale promoţionale în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională;
 • Furnizează ziariştilor prompt și complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei pe care o reprezintă, cu aprobarea Directorului General.

 

UTIL:
Conform prevederilor Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, pentru informarea operativă şi corectă cu privire la activităţile desfăşurate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, jurnaliştii şi operatorii foto-video trebuie să fie acreditaţi de Primăria Sectorului 3. 
Cererea de acreditare va fi însoţită de copia după legitimaţia de presă şi se va depune la Serviciul Relaţii cu Mass-Media, din cadrul Primăriei Sectorului 3, din Calea Dudesti nr. 191,  sau se va transmite prin e-mail la presă@primărie3.ro. Acreditarea este valabilă 1 an, putând fi reînnoită la începutul fiecărui an, în perioada comunicată de către Primăria Sectorului 3.

 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Alexandra Peiu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.111
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100