Serviciul Relaţii cu Publicul - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Serviciul Relaţii cu Publicul

Serviciul Relații cu Publicul este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Primește, înregistrează și îndrumă către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului, petițiile adresate Direcției Generale de Asistentață Socială și Protecției Copilului Sector 3;
 • Eliberează solicitantului o confirmare scrisă conţinînd data şi nr. de înregistrare a cererii;
 • Oferă informare primară petiționarilor și îi îndruma către serviciile de specialitate, în vederea rezolvării în timp optim a cererilor acestora;
 • Urmarește soluționarea, redactarea și expedierea în termen a răspunsurilor către petiționari, procedând apoi la clasarea și arhivarea documentelor;
 • Ține Registrul General de intrare-ieşire pentru înregistrarea cererilor solicitanţilor şi a răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 privind modul şi termenele de rezolvare a acestora;
 • Aplică dispoziţiile O.G nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificarile și completările ulterioare;
 • Răspunde cu promptitudine si amabilitate tuturor solicitărilor beneficiarilor;
 • Creează baza de date și o gestioneaza eficient ;
 • Realizează informarea cetățenilor în probleme de interes public din domeniul asistenței sociale;
 • Promovează și protejează imaginea copilului și adultului beneficiar de asistență socială;
 • Permite cunoaşterea reţelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate şi diversificate și asigură accesul neîngrădit al populaţiei la informaţiile privind dreptul acesteia la protecţie şi asistenţă socială precum şi la formalităţile şi documentaţia care sunt necesare pentru obţinerea acestor drepturi, în condiţiile impuse de legislaţia în vigoare;
 • Facilitează accesul categoriilor de persoane supuse riscului marginalizării sociale la prestaţiile şi serviciile sociale oferite de Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 direct sau pe bază de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurându-le informaţiile necesare cu privire la legislaţia actuală din domeniul asistenţei/protecţiei sociale;
 • Facilitează accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu prin afişare la sediul instituţiei.

 

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Alexandru Vasiliu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.158
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100