Serviciul Strategii, Programe și Proiecte - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Serviciul Strategii, Programe și Proiecte

Serviciul Strategii, Programe și Proiecte este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcției Programe și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Elaborează strategia de dezvoltare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Sector 3 și a planurilor de implementare, în concordanţă cu strategiile naționale și regionale, în colaborare cu toate celelate compartimente din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
 • Coordoneaza procesul de elaborare a planurilor operaţionale la nivelul organizaţiei. Acordă asistenţă tehnică şi coaching persoanelor responsabile cu elaborarea planurilor operaţionale;
 • Monitorizează implementarea strategiei;
 • Concepe activităţi reunite în cadrul unor proiecte pentru oferirea către populaţia cu nevoi speciale a unor servicii de asistență socială și protecție a copilului;
 • Elaborează, pe baza evaluarii nevoilor existente, identificate la nivelul Sectorului 3, proiecte în parteneriat cu ONG-uri/institutii publice;
 • Desfăşoară activităţi legate de implementarea proiectelor în vederea aplicării politicii de asistență socială și protecția copilului;
 • Elaborează procedurile de monitorizare, evaluare şi control ale proiectelor pe care le implementează;
  Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor pe care le gestionează;
  Participă la organizarea de seminarii, simpozioane, în vederea promovării politicii de asistenta socială si protectia copilului;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor din interior şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
 • Identifică şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice pentru elaborarea si punerea in aplicare a proiectelor din domeniul său de activitate.

 

Coordonate de contact:

Șef Serviciu: Lucian Risipitu
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
Telefon: 0372.126.100 int.109
Fax: 0372.126.101
E-mail: office@dgaspc3.ro

 

 

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100