Serviciul de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Direcții și servicii> Direcția protecție socială> Serviciul de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice

Serviciul de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice

Serviciul de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției de Protecție Socială și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Efectuează evaluările sociale în vederea asigurării serviciilorde asistenţă socială pentru persoanele vârstnice care domiciliază în sectorul 3;
 • Informează persoanele vârstnice despre alternativele de îngrijire corespunzătoare nevoilor lor;
 • Consiliază familia/reprezentanţii legali ai persoanelor vârstnice în vederea prevenirii instituţionalizării şi a menţinerii vârstnicului în mediul familial;
 • Instrumentează şi monitorizează dosarele de internare în cadrul Centrelor de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţă socială a persoanelor vârstnice;
 • Dispoziţiile de admisie/suspendare/încetare în/din cadrul centrelor rezidenţiale se înaintează spre aprobare Directorului General şi Primarului Sectorului 3;
 • Reevaluează anual dosarele de internare aflate pe lista de aşteptare;
 • Oferă consiliere persoanelor vârstnice împreună cu Serviciul Juridic;
 • Colaborează cu ONG-urile care oferaservicii sociale în cadrul centrelor,persoanei vârstnice;
 • Întocmeşte dispoziţiile de acordare/suspendare/încetare a serviciilor sociale în cadrul centrelor rezidenţiale coordonate de ONG-urilecu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are convenţii de colaborare;
 • Comunică beneficiarilor şi ONG-urilor partenere dispoziţiile de acordare/suspendare/încetare;
 • Ţine evidenţa beneficiarilor de servicii sociale instituţionalizaţi în cadrul centrelor rezidenţiale; coordonate de ONG-urile cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are convenţii de colaborare;
 • Monitorizează beneficiarii, care au domiciliul pe rază sectorului 3, instituţionalizaţi în cadrul centrelor rezidenţiale;coordonate de ONG-urilecu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are convenţii de colaborare;
 • Asigură verificarea documentaţiei primite de la ONG-urilepartenere, în vederea acordării“bunului de plata” pe facturile emise;
 • Primeşte de la registratură cererile pentru acordarea premierii cuplurilor care au împlinit 50 ani de la căsătorie şi verifică documentaţia depusă;
 • Verifică în baza de date dacă solicitanţii au mai beneficiat de prestaţia financiară destinată cuplurilor care au împlinit 50 ani de la căsătorie;
 • Efectuează anchete sociale în urmasolicitarilorcuprivire la sarbatorireacuplurilorcare au împlinit 50 ani de la căsătorie;
 • Primeşte de la registratură cererile pentru aniversarea centenarului persoanelor vârstnice domiciliate în sectorul 3;
 • Efectuează anchete sociale în urmă solicitărilor cu privire la sărbătorirea centenarului persoanelor vârstnice domiciliate în sectorul 3;
 • Întocmeşte răspunsuri către solicitanţi;
 • Întocmeşte dispoziţiile de acordare a prestaţiilor sociale cuplurilor care au împlinit 50 ani de la căsătorie persoanelor care sărbătoresc centenarul;
 • Întocmeşte statul de plata pentru cuplurile care au împlinit 50 ani de la căsătorie şi pentru persoanele care aniversează centenarul.

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Adina Constantin
Tel: 0372.1261.00, int 148,149
Fax:0372.126.101
Adresa: str.Parfumului nr.2-4, Sector 3
E-mail: office@dgaspc3.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni-Joi: 09.00 - 15.00

 

 

 

 

 

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100