Serviciul Prevenire Marginalizare Socială - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Direcții și servicii> Direcția protecție socială> Serviciul Prevenire Marginalizare Socială

Serviciul Prevenire Marginalizare Socială

Serviciul Prevenire Marginalizare Socială este un compartiment în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcției de Protecție Socială și este condus de un șef serviciu.

Atribuții:

 • Asigură minimul pentru ieşirea din dificultate a persoanelor aflate în situaţii critice de sărăcie, apropierea de nevoile lor concrete;
 • Primeşte, întocmeşte şi răspunde de documentaţia în vederea soluţionării cererilor de ajutor social (ve-nit minim garantat) şi o prezintă spre avizare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, apoi o va supune spre aprobare Primarului Sectorului 3;
 • Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi beneficiarii ajutoarelor sociale ;
 • Întocmeşte Fişele de calcul în vederea stabilirii cuantumului ajutorului social şi le prezintă spre avizare Serviciului Financiar ;
 • Întocmeşte centralizator plata ajutor social şi borderouri stabilire plăti drepturi noi, suspendări, modificări, încetări, reluări, răspunzând pentru corectitudinea lor, le supune spre avizare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, Primarului şi le transmite Agenţiei pentru Plăti şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti ;
 • Întocmeşte în termenul legal şi răspunde de documentaţia necesară în vederea acordării ajutoarelor de deces pentru beneficiarii venitului minim garantat conform legislaţiei în vigoare;
 • Urmăreşte evidenţă pontajelor întocmite de instituţiile partenere pe baza de convenţie de colaborare, pentru fiecare luna;
 • Redactează şi înaintează Primarului Sectorului 3, dispoziţiile lunare cu privire la orele de muncă în folosul comunităţii, pe care urmează să le presteze beneficiarii ajutoarelor sociale;
 • Urmăreşte şi răspunde de prezentarea dovezilor de către titularii ajutorului social, în ce priveşte veniturile familiei şi numărul membrilor acesteia, precum şi orice modificări intervenite;
 • Întocmeşte şi răspunde de Raportul statistic privind acordarea ajutorului social, ajutorului de urgenţă, îl supune spre avizarePrimarului, apoi îl transmite Agenţiei pentru Plăti şi Inspecţie Socială;
 • Efectuează lunar anchete sociale prin verificarea în teren a autenticităţii datelor declarate şi a constatării situaţiei familiale la faţă locului, în vederea soluţionării cererilor de ajutor social şi răspunde pentru modul de întocmire a acestora;
 • În funcţie de situaţiile constatate în urmă deplasării în teren, propune măsuri adecvate în vederea aprobării, respingerii, modificării, suspendării sau încetării plăţii ajutorului social, conform legii;
 • Primeşte, întocmeşte şi răspunde de documentaţia în vederea soluţionării cererilor de ajutor social comunitar în conformitate cu prevederile HCL nr. 173/2014 ;
 • Efectuează anchete sociale prin verificarea în teren a autenticităţii datelor declarate şi a constatării situaţiei familiale la faţă locului, în vederea soluţionării cererilor de ajutor social comunitar;
 • Întocmeşte dispoziţii şi stat de plata, le transmite spre avizare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi le supune spre aprobare Primarului Sectorului 3;
 • Primeşte, întocmeşte şi răspunde de documentaţia în vederea acordării alocaţiilor pentru susţinerea familiei şi o prezintă spre avizare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, apoi o va supune spre aprobare Primarului Sectorului 3;
 • Efectuează anchete sociale în vederea soluţionării cererilor prin care se solicită acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei şi răspunde de modul de întocmire a acestora;
 • Efectuează anchete sociale în urmă solicitărilor primite din partea altor instituţii.

Coordonate de contact:
Șef Serviciu: Maria Volintiru
Tel: 0372.126.100 interior 187,202
Fax:0372.126.101
Adresa:Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, camera 19
E-mail: office@dgaspc3.ro

Program de lucru cu publicul:
Luni-Joi : 09.00 - 15.00

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100