”Investește în tine – Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele cu vulnerabilitate socială multiplă” - Proiecte - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

  > Acasa > Proiecte

  Proiecte

  ”Investește în tine – Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele cu vulnerabilitate socială multiplă”

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 implementeaza proiectul ”Investește în tine – Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele cu vulnerabilitate socială multiplă” - POSDRU/122/6.2/G/124041, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Investeşte în oameni !, axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de interventie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

   Proiectul se implementează în parteneriat cu ARAS - Asociatia Romana Anti-SIDA.

  Obiectivul general al proiectului este acela de a creşte capacitatea de integrare profesională a persoanelor cu vulnerabilitate socială multiplă, obiectiv ce răspunde unei nevoi acute de intervenţie socială adresată persoanelor care trăiesc cu HIV, sunt de etnie romă, sunt dependente de droguri injectabile, sunt implicate în prostituţie sau traficul de persoane, nu au adăpost şi/sau se află sub limita sărăciei şi sunt femei. 

  Prin implementarea proiectului se urmăresc următoarele obiective specifice:

   - Dezvoltarea abilităţilor de integrare socială şi profesională pentru 200 de persoane cu vulnerabilitate socială multiplă din sectorul 3 al municipiului Bucuresti.
  -  Reducerea discriminării faţă de persoanele vulnerabile social prin campanii de informare şi sensiblizare.

  Activitatile proiectului:

  -          Informare beneficiari
  -          instruire beneficiari pentru asigurarea integrarii pe piata muncii – cursuri de calificare
  -         consiliere juridica, psihologica, sociala
  -         servicii de dezvoltare educationala, personala, sociala

   Valoare totală investiție: 1.796.478,10 lei

  -    valoare eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.609.141,37 lei
  -    valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional: 151.407,17 lei
  -    contribuţia eligibilă a Beneficiarului :  35.929,56 lei

  Implementarea proiectului se realizează în Bucureşti, sector 3, pe o perioadă de 24 de luni.

  Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12-14, persoană de contact:  Daniela Corlan - Manager Proiect,  telefon 0723.21.36.25 , e-mail: dana_corlan@yahoo.com.

   COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT

  Din aceeasi categorie

  • Telefon urgență

   0728.729.797
  • Poliția locală

   021.9543
  • DGASPC

   0372.126.100