Modernizarea și mansardarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte Vitan - București, Sector 3 - Proiecte - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

  > Acasa > Proiecte

  Proiecte

  Modernizarea și mansardarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte Vitan - București, Sector 3

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Sector 3 București a demarat activitațile proiectul “Modernizarea și mansardarea centrului de îngrijire și asistentă pentru persoane adulte – Vitan”, COD SMIS 32872.

  Proiectul se va derula în perioada 09.05.2013 - 09.06.2015 și este implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, axa prioritara 3 “Îmbunatatirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2 “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

  Prin prezentul proiect se urmărește extinderea, modernizarea și echiparea corespunzătoare a Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte “Vitan”, respectiv mansardarea pavilionului B al acestui centru.

  Centrul îsi desfășoară activitatatea în 2 corpuri de cladire, Pavilionul A, care are o capacitate de 20 de locuri și Pavilionul B cu o capacitate de 35 de locuri.

  În pavilionul A compartimentarea este tip vagon, încalca intimitatea beneficiarilor, mobilierul din dotare este învechit, grupurile sanitare nu corespund ca dotare și functionalitate numărului beneficiarilor, iar mâncarea este servită intr-o sala de mese improvizată.

  În pavilionul B sunt 9 dormitoare, 1 bloc alimentar, o sală de mese care este folosită și ca sală de activități, o magazie, centrala termica, spații de depozitare și o anexă sanitară cu dușuri.

  Obiectivele proiectului:

  1. Extinderea și modernizarea Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte “Vitan”;

  2. Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale oferite în cadrul Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte “Vitan”;

  3. Creșterea calității serviciilor sociale rezidențiale destinate persoanelor cu dizabilități din sectorul 3.

  Grupul țintă:

  - 50 de persoane cu dizabilități, rezidenți ai Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte “Vitan”;

  - 50 de persoane cu dizabilități din comunitate în medie/lunar care vor beneficia de serviciile de recuperare;

  - 44 de persoane angajate în CIAPA;

  - Familiile rezidenților care vor putea aprecia calitatea serviciilor oferite;

  - Comunitatea locală prin creșterea calității serviciilor de asistență socială oferite.

  Proiectul va fi derulat în perioada: 09.05.2013 - 09.06.2015.

  În pavilionul A se vor amenaja spațiile necesare pentru a oferii următoarele servicii de recuperare: kinetoterapie, masaj, terapie ocupatională, fizioterapie și consiliere psihologică.

  Pavilionul B va fi mansardat asfel încat acesta va deveni o structură funcțională care va oferi servicii de îngrijire și asistență de calitate pentru 50 de beneficiari.

  Astfel că, după implementarea proiectului va exista un centru reabilitat/modernizat și echipat care va oferii servicii sociale la standarde, cu implicații pozitive asupra calității vieții persoanelor asistate și a celor din comunitate.

  Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2007-2013- Axa prioritara 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 „reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale” - cod SMIS 32872

  Valoare investiție:

  Valoare totala investiție (in lei) 3.595.863,36
  Valoarea totală eligibilă a proiectului, din care:

  2.840.954,00

   - valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 2.414.810,90
   - valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 369.324,02
  Cofinanțare  CLS :  56.819,08
  Valoare TVA aferent cheltuielilor eligibile 681.828,96
  Valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia 73.080,40

   

   

   

   

  Din aceeasi categorie

  • Telefon urgență

   0728.729.797
  • Poliția locală

   021.9543
  • DGASPC

   0372.126.100