Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii - Proiecte - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

  > Acasa > Proiecte

  Proiecte

  Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii

  Fundația Dezvoltarea Popoarelor, împreună cu cei opt parteneri ai săi implementează proiectul Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii cofinațat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni!

  Durata proiectului este de 3 ani, a început în septembrie 2010 și se va finaliza în noiembrie 2013.
  Partenerii din cadrul proiectului sunt:
      -    Fundația Dezvoltarea Popoarelor – Filiala Dâmbovița
      -    Fundația Dezvoltarea Popoarelor  – Filiala Cluj
      -    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3
      -    Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița
      -    Inspectoratul Școlar Județean Cluj
      -    Fundația Inimă de copil, Galați
      -    Compania delle Opere Sociali, Italia
      -    SOTAS, Lituania

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă prevenirea părăsirii timpurii a școlii de către elevii cu risc, din patru regiuni din Romania: regiunea Sud-Muntenia (jud. Dâmbovița), regiunea Nord-Vest (jud Cluj), regiunea Sud-Est (jud Galați) si regiunea București Ilfov (sectorul 3).

  Obiectivul specific 1. Menținerea in sistemul de educație a 840 elevi din ciclul primar si gimnazial cu risc de abandon școlar din cele patru regiuni.

  Obiectivul specific 2. Dezvoltarea parteneriatului la nivel județean, multiregional si transnațional intre instituții si organizații cu rol in dezvoltarea programelor de prevenire a abandonului școlar.

  Obiectivul specific 3. Dezvoltarea si implementarea unui model de program de tip ”școală după scoală” in 8 locați din patru regiuni.

  Dintre activitățile proiectului enumeram:
      -    Studiu privind cauzele abandonului școlar la nivelul celor patru județe implicate;
      -    Curs de consilier școlar pentru 20 de experți din cadrul proiectului
      -    Activități pentru creșterea gradului de conștientizare, de către elevi și părinți, a importanței școlii prin realizarea de vizite la domiciliul elevilor, caravane ale colegilor elevilor cu risc desfășurate după principiul educației între egali, etc.;
      -    Acordarea de stimulente materiale (burse) pentru elevii care provin din familii în dificultate;
      -    Vizite cu scop educativ (excursii), organizate periodic, în vederea îmbunătățirii participării școlare
      -    Consilierea periodică a elevilor cu risc de abandon școlar și a părinților acestora;
      -    Rețele de experți la nivel județean și multiregional, în cadrul cărora se realizează planificarea și monitorizarea acțiunilor de prevenire a părăsirii timpurii a școlii de către elevii cu risc;
      -    Schimburi de bune practici în Italia și Lituania cu scopul de a înțelege și a învăța din experiența acestor țări în domeniul programelor de tip SDS și elaborarea unui ghid de bune practici;
      -    Dezvoltarea și furnizarea activităților de tip SDS în opt centre în cele patru regiuni;
      -    Activități de sprijin pentru pregătirea cadrelor didactice în dezvoltarea programelor de prevenire a abandonului școlar.
      -    Conferința finală.

  Beneficiarii proiectului sunt:
      -    1200 de elevi din ciclul primar și gimnazial cu risc de abandon școlar din cele patru regiuni;
      -    440 de părinți / tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii
      -    432 cadre didactice

  Dintre rezultatele estimate amintim:
      -    840 elevi cu risc de abandon școlar din cele patru regiuni menținuți în educație
      -    1 Studiu privind cauzele abandonului școlar realizat
      -    1 Ghid de bune practici în domeniul programelor SDS elaborat
      -    Materiale de informare privind proiectul realizate
      -    Activități de creștere a conștientizării importanței educației: 5280 de vizite la domiciliul elevilor cu risc de a părăsii timpuriu școala, 120 caravane ale elevilor la elevii cu risc de abandon școlar, 180 de elevi beneficiari de burse, 375 elevi beneficiază de o excursie,
      -    1200 elevi au beneficiat de consiliere trimestrial
      -    440 de părinți au beneficiat de consiliere trimestrial
      -    432 de cadre didactice au participat la ateliere de lucru interactive
      -    20 de persoane au beneficiat de un curs în domeniul consilierii școlare
      -    Patru rețele de experți, cu cate 10 membri, create în patru regiuni
      -    18 întâlniri / zonă ale rețelelor locale de experți
      -    1 conferință finală realizată
      -    1 metodologie  / model școală după școală realizată
      -    85 persoane de la nivelul a 26 județe din patru regiuni de dezvoltare participă la conferința multiregională de diseminare a rezultatelor proiectului
      -    Model SDS creat și implementat în 8 locații din patru regiuni
      -    160 de elevi cu risc ridicat de abandon școlar au beneficiat de activități tip SDS

  În București, sectorul 3 au fost selectate în cadrul proiectului cinci școli. Acestea sunt următoarele:
      -    Școala gimnazială nr. 22 Mexic
      -    Școala gimnazială nr. 55
      -    Școala gimnazială nr. 67
      -    Școala gimnazială nr. 73 Barbu Delavrancea
      -    Școala gimnazială nr. 86

  În toate cele cinci școli, începând cu septembrie 2010, se derulează activitățile menționate mai sus  pentru un grup de aproximativ 220 de elevi din ciclul primar și gimnazial care au risc de a părăsii timpuriu școala.

  Începând cu iunie 2013, în școlile 67 și 73 s-a început implementarea de activități tip școală după școală pentru aproximativ 20 de elevi / școală. Activitățile se derulează în spații din incinta școlilor, spațiile fiind destinate activităților tip SDS în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 39 din 09.05.2012.

  Din aceeasi categorie

  • Telefon urgență

   0728.729.797
  • Poliția locală

   021.9543
  • DGASPC

   0372.126.100