Descentralizare – prin optimizare, eficienţă şi profesionalism - Proiecte - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

  > Acasa > Proiecte

  Proiecte

  Descentralizare – prin optimizare, eficienţă şi profesionalism

  Proiectul ”Descentralizare – prin optimizare, eficienţă şi profesionalism”, cod SMIS 19363, cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 -2013”, Axa prioritară 2: Îmbunataţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniului major de intervenţie 2.1 „ Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”, Operaţiunea: Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare.

  Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii şi a eficienţei activităţilor şi serviciilor sociale specifice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 3, prin perfecţionarea sistemului de management al acestei instituţii.

  Prin implementarea proiectului se urmăreşte perfecţionarea actului de decizie, eficientizarea gestiunii resurselor financiare, umane şi materiale şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare a instrumentarului managerial şi informatic promovat în cadrul proiectului.

   Valoarea totală eligibiă a proiectului (fara TVA) este de 999.857,39 lei, din care:

  Valoarea eligibilă nerambursabilă FSE: 849.878,78

  Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 129.981,46

  Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 19.997,15 lei

  Implementarea proiectului se realizează în Bucureşti, sector 3, pe o durată de 12 luni.

   

  Buletine informative

  Comunicat de presa Conferinta

  Sondaj de opinie

  Procedura de planficare strategica

  Ghid practic de Bugetare Multianuala

  Ghid Practic

  Anexe 1-5 Ghid Practic 

  Anexa 6 Ghid Practic

  Afis

  Pliant Fata

  Pliant Interior

  Suport de curs management participativ

  Suport de curs mediu curat

  Documente utile

  Din aceeasi categorie

  • Telefon urgență

   0728.729.797
  • Poliția locală

   021.9543
  • DGASPC

   0372.126.100