Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse - Proiecte - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

  > Acasa > Proiecte

  Proiecte

  Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 (DGASPC sector 3) derulează proiectul „Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și viața privată” prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014) și vizează asigurarea tratamentului și accesul egal pe piața muncii pentru femei și bărbați.

  Proiectul se derulează în parteneriat cu „Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (FDSS).

  Obiectivul general al proiectului este asigurarea şi promovarea tratamentului şi accesului egal pe piaţa muncii pentru femei şi bărbaţi, prin intervenţii nu numai în domeniul educaţiei timpurii, dar şi în vederea conştientizării drepturilor egale, în domeniul legislaţiei muncii şi în depăşirea stereotipurilor culturale, impunând un mod specific de a înţelege rolurile sociale pe care femeile şi bărbaţii trebuie să le joace. Pentru a facilita integrarea/reintegrarea, precum şi menţinerea pe piaţa muncii a femeilor vor fi dezvoltate şi furnizate servicii de educație și îngrijire pentru copiii de până la 3 ani, în vederea reconcilierii vieţii de familie cu activitatea profesională.

  În cadrul acestei inițiative DGASPC sector 3 va înființa și „Centrul Micul Prinţ” unde 35 de copii din sectorul 3 cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani, din care 7 copii de etnie romă, vor primi servicii de educație și îngrijire.

  Din categoria de beneficiari direcți fac parte și membrii comunităților de romi care vor participa la activitățile de conștientizare în domeniul egalității de gen și a reconcilierii vieții familiale cu viața privată, numărul estimat de beneficiari de etnie romă fiind de 200 de persoane, inclusiv lideri informali ai comunității.

  Pentru înființarea serviciului propus, vom desfășura următoarele activități:

  Activități privind managementul de proiect;

  Activități privind înființarea centrului Micul Prinț;

  Activități de informare și conștientizare a opiniei publice.

   

  Valoarea proiectului este de 360.000 de euro, rata de finanțare prin Granturile SEE 2009-2014 fiind de 100%.

  Implementarea proiectului se realizează în Bucureşti, sector 3, pe o perioadă de 14 luni.

  Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, Str. Parfumului nr. 2-4.

  Persoană de contact: Carmen Duca, manager de proiect

  Telefon: 0372 126 100, fax: 0372.126.101

  e-mail: office@dgaspc3.ro

  Website: www.dgaspc3.ro

   

  Galerie Foto

   

  Documente utile

  Din aceeasi categorie

  • Telefon urgență

   0728.729.797
  • Poliția locală

   021.9543
  • DGASPC

   0372.126.100