Obținerea Atestatului de Persoană Aptă să Adopte - Procedura Adopției Interne - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Procedura Adopției Interne

Obținerea Atestatului de Persoană Aptă să Adopte

 • Raportul final de evaluare întocmit de către echipa de evaluare se comunică adoptatorului/familiei doptatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizare;
 • In cazul în care rezultatul evaluării conține propunerea de eliberare a atestatului de persoană/familie aptă pentru adopţie, directorul direcţiei competente emite dispoziţia privind eliberarea atestatului;
 • În cazul în care rezultatul evaluării este nefavorabil, raportul final conţinând propunerea de neeliberare a atestatului de persoană/familie aptă pentru adopţie, poate fi contestat la direcţia competentă să emită atestatul, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare;
 • Atestatul este valabil pentru o perioadă de 2 ani. Valabilitatea lui se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei dacă:
  - A fost introdusă pe rolul instanţei de judecată cererea de încuviinţare a adopţiei copilului aflat în plasament de cel puţin un an;
  - A fost introdusă pe rolul instanţei de judecată cererea de încredinţare în vederea adopţiei;
  - Persoana/familia atestată are deja încredinţaţi în vederea adopţiei unul sau mai mulţi copii.

 DE STIUT!

ATESTATUL NU ESTE NECESAR!

 • în cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv, ori de către concubin- în cazul copilului deja adoptat;
 • în cazul adopţiei persoanei majore. 

 

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100