Potrivirea între adoptator și copilul adoptabil - Procedura Adopției Interne - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Procedura Adopției Interne

Potrivirea între adoptator și copilul adoptabil

 • Potrivirea este o etapă premergătoare încredinţării în vederea adopţiei prin care se identifică şi se selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului, şi se stabileşte compatibilitatea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare;
 • Potrivirea se realizează acordandu-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse şi altor persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţă de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. În potrivire se includ doar rudele şi persoanele care deţin atestat valabil de persoană/familie adoptatoare;
 • Procesul de potrivire include o componentă iniţială și una practică şi se realizează de către compartimentul de adopţii şi postadopţii din structura direcţiei;
 • Potrivirea iniţială se realizează pentru copiii care au deschisă procedura adopţiei, aflaţi în evidenţa Registrului Naţional pentru Adopţii, prin identificarea şi selectarea din cadrul acestui registru a tuturor persoanelor/familiilor atestate care răspund nevoilor fiecărui copil;
 • Dacă adoptatorul/familia adoptatoare răspunde nevoilor copilului identificat din cadrul RNA se iniţiază procedura de potrivire practică;
 • Potrivirea practică vizează precătirea copilului, a adoptatorului/familiei adoptatoare şi a altor persoane de referinţă pentru copil şi realizarea de întâlniri între copil şi adoptator/familia adoptatoare, în vederea facilitării acomodării acestora;
 • Numărul întâlnirilor necesare pentru constatarea compatibilităţii dintre copil şi adoptator/familia adoptatoare se stabileşte de către cei doi responsabili de caz (al familiei şi al copilului) în funcţie de particularităţile şi evoluţia cazului. Numărul minim al întâlnirilor este de 4;
 • La fianlul potrivirii practice, responsabilul de caz al copilului cu consultarea responsabilului de caz al familiei adoptatoare, întocmeşte raportul de potrivire unde sunt consemnate concluziile referitoare la constatarea compatibilităţii dintre copil şi persoana/familia adoptatoare precum şi propunerea vizând sesizarea instanţei de judecată pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei.

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100