Încredinţarea copilului în vederea adopţiei - Procedura Adopției Interne - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Procedura Adopției Interne

Încredinţarea copilului în vederea adopţiei

NU ESTE NECESARĂ ÎN CAZURILE:

 • Adopţia persoanei care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu;
 • Adopţia copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv;
 • Adopţia copilului pentru carea fost deschisă procedura adopţiei şi acesta se află în plasament la unul dintre soţii familiei adoptatoare sau la familia adoptatoare de cel puţin 6 luni;
 • Adopţia copilului de către tutorele său, dacă au trecut cel puţin 6 luni de la data instituirii tutelei.

 

ÎNCREDINŢAREA ÎN VEDEREA ADOPȚIEI:

 • Este o etapă premergătoare încuviinţării adopţiei, se solicită de către direcţia de la domiciliul copilului care la cererea de încredinţare ataşează şi actele prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Se dispune de către instanţa de judecată de la domiciliul copilului pentru o perioadă de 90 de zile;
 • În perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, direcţia de la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiei dintre acesta şi persoana/familia căreia i-a fost încredinţat, întocmind în acest sens rapoarte bilunare;
 • Responsabilul de caz are obligaţia de a informa adoptatorul/familia adoptatoare cu privire la recomandările şi concluziile conţinute în cuprinsul rapoartelor bilunare;
 • Dacă pe durata perioadei de încredinţare în vederea adopţiei direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul/familia adoptatoare constată neadaptarea copilului cu persoana/familia adoptatoare sau există orice alte motive de natură să împiedice finalizarea procedurii de adopţie, sesizează de îndată instanţa de judecată, în vederea revocării sau, după caz, prelungirii măsurii încredinţării;
 • La sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţiei, direcţia întocmeşte un raport final referitor la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptatori, pe care îl comunică instanţei competente în vederea soluţionării cererii de încuviinţare a adopţiei.

 

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100