Încuviințarea adopției - Procedura Adopției Interne - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Procedura Adopției Interne

Încuviințarea adopției

Încuviințarea adopției:

 • Încuviinţarea adopţiei este de competenţa instanţelor judecătoreşti;
 • Cererea de încuviinţare a adoptiei poate fi introdusă direct de către adoptator sau familia adoptatoare, în situaţia adopţiei persoanei care a dobandit capacitate deplină de exerciţiu, şi, în cazul adopţiei copilului, de către soţul părintelui firesc sau adoptiv. În toate celelalte cazuri cererea de încuviinţare a adopţiei va fi introdusă fie de către adoptator sau familia adoptatoare, fie de către direcţia de la domiciliul acestora la sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţiei sau, dupa caz, la împlinirea termenelor prevazute pentru adopţia copilului;
 • Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de actele prevăzute de Legea 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată şi modificată;
 • Instanţa de judecată va admite cererea de încuviinţare a adopţiei numai dacă, pe baza probelor administrate, şi-a format convingerea că adopţia este în interesul superior al copilului.

 

Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de urmatoarele acte: 

a) certificatul de naștere al copilului, în copie legalizată;
b) certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de către unități publice nominalizate (pentru sectorul 3 Spitalul Clinic V.Gomoiu), de către direcția de sănătate publică;
c) atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
d) hotărârea judecatorească irevocabilă de încredințare în vederea adopției;
e) certificatele de naștere ale adoptaotrului sau ale soțului și soției din familia adoptatoare, în copie legalizată;
f) certificatul de căsătorie al adoptatorului sau al soților din familia adoptatoare, în copie legalizată;
g) cazierul judiciar al adoptatorului sau, după caz, al fiecărui membru al familiei adoptatoare;
h) certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista căruia este înscris;
i) hotărârea judecatorească irevocabilă de deschidere a procedurii adopției interne a copilului;
j) raportul de consiliere și informare a părinților firești în cazul adopției copilului de către soțul părintelui firesc;
k) documentul care consemnează rezultatul expertizei pentru confirmarea filiației față de tată, realizată prin metoda serologica ADN, în cazul adopției copilului de către soția părintelui firesc atunci când copilul a fost recunoscut de tată pe cale administrativă, precum și în cazul în care paternitatea copilului a fost stabilită prin hotărâre judecatorească prin care s-a luat act de recunoaștere de către tată sau care consfințește învoiala părților, fără a se fi cercetat temeinicia cererii;
l) declarația notarială pe propria răspundere.

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100