Monitorizarea Postadopție - Procedura Adopției Interne - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Procedura Adopției Interne

Monitorizarea Postadopție

 • Monitorizarea postadopţie reprezintă etapa ulterioară încuviinţării adopţiei prin care se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii adoptatori în vederea integrării depline a copilului în familia adoptatoare şi identificării precoce a eventualelor dificultăţi ce pot să apară în această perioadă;
 • În cazul adopţiei interne, monitorizarea postadopţie se realizează de către direcţia de la domiciliul copilului, care are obligaţia întocmirii unor rapoarte trimestriale pe o perioadă de cel puţin 2 ani după încuviinţarea adopţiei.
 • În perioada monitărizării postadopţie, adoptatorii au obligaţia de a colabora cu direcţia pentru a înlesni realizarea rapoartelor trimestriale şi de a o informa cu privire la schimbarea domiciliului ori la modificările intervenite în structura familiei;
 • Responsabilul de caz poate propune prelungirea perioadei de monitorizare postadopţie, în condiţiile prevăzute de lege, situaţie în care va întocmi un raport cu constatările şi recomandările rezultate pe parcursul monitorizării, precum şi motivarea propunerii de prelungire;
  • La încheierea perioadei de monitorizare postadopţie, direcţia de la domiciliul copilului întocmeşte un raport final de închidere a cazului.

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100