Alocații de susținere a familiei - Copii și familii - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Copii și familii

Alocații de susținere a familiei

Alocații de susținere a familiei - se acordă în conformitate cu prevederile:

 • Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare
 • HG nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 cu modificările și completările ulterioare

Acordarea acestei presțatii are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii.

a) Cine poate beneficia?

 • Familiile cu venituri reduse (max. 530 lei/membru familie) care au în creștere și îngrijire copii în varstă de până la 18 ani.

b) De ce poate beneficia?

 • Cuantumul alocației pentru susținerea familiei complementare (pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 lei:

- 82 lei pentru familia cu un copil
- 164 lei pentru familia cu 2 copii
- 246 lei pentru familia cu 3 copii
- 328 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației pentru susținerea familiei(pentru familia formată din soț-soție sau bărbatul și femeia necăsătoriți) al cărei venit net lunar/membru de familie se situează intre 201 și 530 lei:

- 75 lei pentru familia cu un copil
- 150 lei pentru familia cu 2 copii
- 225 lei pentru familia cu 3 copii
- 300 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației monoparentale pentru familia  al cărui venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 lei:

- 107 lei pentru familia cu un copil
- 214 lei pentru familia cu 2 copii
- 321 lei pentru familia cu 3 copii
- 428 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

 • Cuantumul alocației monoparentale pentru familia al cărui venit net lunar/membru de familie se situează între 200 și 530 lei :

- 102 lei pentru familia cu un copil
- 204 lei pentru familia cu 2 copii
- 306 lei pentru familia cu 3 copii
- 408 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii

c) Acte necesare (copie și original):  

 • Actele de identitate ale membrilor familiei
 • Certificate naștere  minori
 • Livret  de familie actualizat la Starea Civilă
 • Certificat căsătorie / deces / hotărâre divorț  
 • Hotărâre judecătorească pentru persoane arestate/dispărute
 • Hotărâre de încuviințare a adopției/încredințare/plasament familial
 • Decizia Directorului General pentru plasament în regim de urgență
 • Dispoziția Primarului privind instituirea tutelei
 • Act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore(tutore/curator)
 • Hotărâre judecătorească de stabilire a pensiei alimentare pentru copii
 • Adeverintă eliberată de Oficiul Forței de Muncă
 • Adeverintă de elev/student cu mențiunea dacă beneficiază de bursă și de promovare și condiția de a nu înregistra absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare 
 • Talon de orice tip de  pensie 
 • Talon  de alocație de stat /plasament
 • Talon de orice tip de indemnizație / stimulent
 • Talon de șomaj
 • Adeverință de orice tip de venit de la Adminstrația Financiară  pentru persoanele peste 18 ani 
 • Certificat fiscal de la Direcția de Impozite și Taxe Locale pentru persoanele peste 18 ani 
 •  Adeverintă cu  venitul  net / lună și cu mențiunea de bonuri de masă și valoarea acestora 
 • Certificat de invaliditate/ persoană cu handicap
 • Certificat medical de Constatare a Capacității de Muncă
 • Decizie de pensionare (după caz)

d) Tipizate: Cerere alocatia de sustinere a familiei

e) Unde se depun dosarele?

 • Adresa:Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, camera 19, e-mail: office@dgaspc3.ro
 • Program de lucru cu publicul:

             Luni-Joi : 09.00 - 15.00

Documente utile

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100