Indemnizații pentru creștere copil (copil/părinte cu handicap) - Copii și familii - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Copii și familii

Indemnizații pentru creștere copil (copil/părinte cu handicap)

Indemnizații pentru creșterea copilului (copil/părinte cu handicap) – se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111 / 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, art. 31-37.

a) Cine poate beneficia?

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului;
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore;
 • Alte situații.

b) De ce poate beneficia?

 • Stimulent de inserție copil cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 0 și 4 ani - 616 lei;
 • Concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap până la vârsta de 7 ani - 1233 lei;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani - 555 lei;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani - 432 lei;
 • Sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru creștere copil cu handicap până la 3 ani - 432 lei;
 • Sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creștere copil cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani - 185 lei;
 • Sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani - 555 lei;
 • Sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani - 185 lei;
 • Sprijin pentru persoanele care au în întreținere un copil cu dizabilitate și optează pentru program redus de lucru la 4 ore, conf.art.32 alin(1) lit.a) din OUG nr.111/2010 - 616 lei.

c) Acte necesare (copie și original):  

Obligatorii pentru toate situațiile (acte în copii + originale):

 • actul de identitate părinți
 • certificat naștere copil –copie și original
 • certificat de căsătorie (copie și original)
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap

După caz:

 • acte doveditoare privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică
 • adeverință/decizie suspendare activitate angajator
 • adeverință eliberată de către Administrația Financiară;
 • extras de cont în original cu semnatura și ștampila băncii  pe numele titularului (dacă se dorește plata în cont)
 • alte acte.

Plata se asigură de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.

d) Tipizate: Adeverinta indemnizație creștere copil

e) Unde se depun dosarele?

 • Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, camera 19
 • Program de lucru cu publicul: Luni-Joi: 09.00 - 15.00

Documente utile

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100