Cardul european pentru adulți și copii cu dizabilități - Copii și persoane adulte cu handicap - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Servicii DGASPC> Ajutoare sociale> Copii și persoane adulte cu handicap

Copii și persoane adulte cu handicap

Cardul european pentru adulți și copii cu dizabilități

Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul VS/2015/0429“Asigurarea mobilităţii pentru persoane cu dizabilităţi în România şi Europa”, (Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda şi Malta), până în august 2020.

Deținătorul Cardului European pentru Dizabilitate beneficiază de servicii stabilite de fiecare stat membru al UE participant la proiect, acestea urmând a fi aduse la cunoștință persoanelor interesate, prin mijloace specifice de informare accesibilizate, după agrearea pachetelor de servicii.

Cardul se eliberează la cerere de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

Beneficiarii pentru acordarea Cardului European pentru Dizabilitate sunt :
-  copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, domiciliați pe raza sectorului 3, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap;
- adulţii cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, domiciliați pe raza sectorului 3, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap.

Persoanele îndreptăţite vor depune în scris sau electronic, la punctul de lucru al instituţiei din Bd. 1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3, parter, camera 3, sau pe email, (office@dgaspc3.ro sau cardeuropean.sector3@yahoo.com), o cerere care va cuprinde următoarele elemente:

- domiciliul sau reşedinţa, seria, nr.BI/CI, sau în cazul minorilor, a certificatului de naştere precum şi domiciliul sau reşedinţa, seria, numărul BI/CI , a reprezentantului legal al acestora;
- numărul şi perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, inclusiv emitentul acestuia;
- o fotografie recentă tip buletin;
- număr de telefon fix sau mobil, email;
- semnătură solicitantului sau, după caz, a reprezentantului acestuia.

Cererea trebuie însoţită de o copie a actului de identitate.

Cererea poate fi depusă şi de părintele, reprezentantul legal, tutorele, precum şi organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoană cu handicap, precum şi de către reprezentantul sau şeful centrului dacă persoana cu handicap este instituţionalizată în sistem rezidenţial.

Cardul este nominal şi netransmisibil şi este valabil până în luna august 2020.

Documente utile

Din aceeasi categorie

  • Telefon urgență

    0728.729.797
  • Poliția locală

    021.9543
  • DGASPC

    0372.126.100