Prestații sociale și facilități pentru copilul cu handicap - Copii și persoane adulte cu handicap - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Servicii DGASPC> Ajutoare sociale> Copii și persoane adulte cu handicap

Copii și persoane adulte cu handicap

Prestații sociale și facilități pentru copilul cu handicap

Prestații sociale și facilități  pentru copilul cu handicap - se acordă copiilor cu dizabilități de pe raza sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

a) Cine poate beneficia?

 • Copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat  prin hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului, în termen de valabilitate.

b) De ce poate beneficia?

 • Copilul cu handicap GRAV beneficiază de:

-prestaţie socială - 60% din ISR - 300 lei;
- indemnizație de însotitor în cuantum de 1065 lei (începând cu 01.02.2017) sau asistent personal;
- gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, sau cu autobuzele, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
- gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafață şi cu metroul.

Dosarul pentru obţinerea prestaţiilor sociale şi a facilităţilor de transport  pentru copiii cu handicap GRAV trebuie să conţină următoarele documente:

 • Cerere;
 • Certificat de persoană cu handicap (copie + original);
 • Hotărârea Comisiei de Expertiză (copie + original);
 • Certificat de naștere și cartea de identitate a copilului (copie + original);
 • Acte de identitate  ale părinților ( copie + original);
 • Certificat căsătorie sau hotărâre divorț – părinți ( copie);
 • Adeverință de sistare a facilităților din sectorul sau județul unde a locuit înainte să se mute în sectorul 3 (în cazul în care persoana cu handicap și-a schimbat domiciliul pe raza sectorului 3);
 • Decizie tutore + act de identitate tutore (copie + original) – unde e cazul;
 • Hotărâre plasament + act identitate asistent maternal (copie + original) – unde e cazul;
 • 2 fotografii copil pentru legitimație SNCFR/AUTO;

d) Unde se depun dosarele:

 • Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, parter, camera 3
 • Program de lucru cu publicul:  

           Luni - Joi:  09.00 - 15.00

 • Copilul cu handicap ACCENTUAT  beneficiază de:

- prestaţie socială - 35% din ISR - 175 lei;
- gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, sau cu autobuzele, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
- gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. 

Dosarul pentru obţinerea prestaţiilor sociale şi a facilităţilor de transport  pentru copiii cu handicap ACCENTUAT trebuie să conţină următoarele documente:

 • Cerere;
 • Certificat de persoană cu handicap (copie + original);
 • Hotărârea Comisiei de Expertiză (copie + original);
 • Certificat de naștere sau cartea de identitate a copilului (copie + original);
 • Acte de identitate ale părinților ( copie + original);
 • Certificat căsătorie sau hotărâre divorț – părinți ( copie)
 • Adeverință de sistare a facilităților din sectorul unde a locuit înainte să se mute în sectorul 3 (în cazul în care persoana cu handicap și-a schimbat domiciliul pe raza sectorului 3);
 • Decizie tutore + act de identitate tutore (copie + original) – unde e cazul;
 • Hotărâre plasament + act identitate asistent maternal (copie + original) – unde e cazul;
 • 2 fotografii copil pentru legitimație SNCFR/AUTO;

Unde se depun dosarele:

 • Adresa:Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, parter, camera 3
 • Program de lucru cu publicul: 
  Luni - Joi :  09.00 - 15.00
 • Copilul cu handicap MEDIU  beneficiază de:

-prestaţie socială - 12% din ISR - 60 lei.

Dosarul pentru obţinerea prestaţiilor sociale şi a facilităţilor de transport  pentru copiii cu handicap MEDIU trebuie să conţină următoarele documente:

 • Cerere;
 • Certificat de persoană cu handicap (copie + original);
 • Hotărârea Comisiei de Expertiză (copie + original);
 • Certificat de naștere sau cartea de identitate a copilului (copie + original);
 • Acte de identitate ale părinților ( copie + original);
 • Certificat căsătorie sau hotărâre divorț – părinți ( copie)
 • Adeverință de sistare a facilităților din sectorul sau județul unde a locuit înainte să se mute în sectorul 3 (în cazul în care persoana cu handicap și-a schimbat domiciliul pe raza sectorului 3);
 • Decizie tutore + act de identitate tutore (copie + original) – unde e cazul;
 • Hotărâre plasament + act identitate asistent maternal (copie + original) – unde e cazul;

Unde se depun dosarele:

 • Adresa:Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, parter, camera 3
 • Program de lucru cu publicul:
  Luni - Joi:  09.00 - 15.00

  Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază şi de:

  - alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.

Beneficiază de facilităţi (RATB, METROU, bilete SNCFR/AUTO) şi următoarele persoane:

 • însoţitorii copiilor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
 • asistenţii personali ai copiilor cu handicap grav.

Acte necesare:
    -    act de identitate;
    -    cerere tip
TIPIZATE: Cerere facilități asistent personal

Unde se depun dosarele:

 • Adresa:Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, parter, camera 3
 • Program de lucru cu publicul:  

Luni - Joi :  09.00-15.00

Reprezentanţii legali ai copiilor cu handicap grav și accentuat, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare din locurile publice special amenajate. Autovehiculul care transportă un copil cu handicap posesor  de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită în  locurile publice special amenajate.

Acte necesare:

 • actul de identitate al persoanei cu handicap - copie şi original;
 • certificat de încadrare în grad de handicap - copie şi original;
 • certificate de nastere (in cazul minorilor) - copie şi original;
 • act identitate tutore (in cazul minorilor) - copie şi original;
 • o fotografie tip buletin a persoanei cu handicap.

Tipizate: Solicitare legitimatie de parcare

Unde se depun dosarele:

 • Adresa:Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, parter, camera 3
 • Program de lucru cu publicul:  

   Luni - Joi :  09.00-15.00

 • Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, parter, camera 3

Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază, la cerere, de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei.

 În cazul îngrijitorului persoanei cu handicap se depun următoarele documente:   

 • actul de identitate al persoanei cu handicap - copie şi original;    
 • actul de identitate îngrijitor - copie şi original;  
 • certificat de încadrare în grad de handicap - copie şi original;   
 • talon și cartea de identitate a autoturismului.

Tipizate: Cerere rovinietă însoțitor

Unde se depun dosarele:

 • Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, parter, camera 3
 • Program de lucru cu publicul:  

  Luni - Joi :  09.00-15.00

Documente utile

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100