Prestații sociale și facilități pentru adultul cu handicap - Copii și persoane adulte cu handicap - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

> Acasa > Servicii DGASPC> Ajutoare sociale> Copii și persoane adulte cu handicap

Copii și persoane adulte cu handicap

Prestații sociale și facilități pentru adultul cu handicap

 Prestații sociale și facilități  pentru adulți cu handicap - se acordă persoanelor adulte cu dizabilități de pe raza Sectorului 3, în conformitate cu prevederile Legii 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

a) Cine poate beneficia?

 • Adulţii care posedă certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sau, după caz, decizie eliberată de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în termen de valabilitate.

b) De ce poate beneficia:

 • Persoanele adulte cu handicap GRAV beneficiază de:
  • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri - 70% din ISR - 350 lei;
  • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri - 30% din ISR - 150 lei;
  • indemnizaţie de însotitor în cuantum de 1065 lei (începând cu 01.02.2017 sau asistent personal;
  • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, sau cu autobuzele, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
  • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Dosarul pentru obţinerea prestaţiilor sociale şi a facilitatilor de transport  pentru persoanele adulte  cu handicap GRAV trebuie să conțină următoarele documente:

  • Cerere;
  • Certificat de persoană cu handicap (copie + original);
  • Act de identitate persoană cu handicap (copie + original);
  • Persoană de contact + număr de telefon (o persoană din familie);
  • Talon de pensie recent și decizie pensionare (copie);
  • Adeverință de sistare a facilităților din sectorul sau județul unde a locuit înainte să se mute în sectorul 3;
  • În cazul în care persoana cu handicap este pusă sub interdicție – Decizie tutore + act identitate tutore – (copie + original);
  • Legitimație SNCFR/AUTO sau 2 fotografii (după caz);

Unde se depun dosarele:

 • Adresa:Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, parter, camera 9
 • Program de lucru cu publicul: Luni - Joi:  09.00 - 15.00

Persoanele adulte cu handicap ACCENTUAT  beneficiază de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri - 53% din ISR - 265 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri - 22% din ISR - 110 lei;
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, sau cu autobuzele, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa şi cu metroul.

Dosarul pentru obţinerea prestaţiilor sociale şi a facilitatilor de transport  pentru adulţii cu handicap ACCENTUAT  trebuie sa contina urmatoarele documente:

  • Cerere;
  • Certificat de persoană cu handicap (copie + original);
  • Act de identitate persoană cu handicap (copie + original);
  • Persoană de contact + număr de telefon (o persoană din familie);
  • Talon de pensie recent și decizie pensionare (copie);
  • Adeverință de sistare a facilităților din sectorul sau județul unde a locuit înainte să se mute în sectorul 3;
  • În cazul în care persoana cu handicap este pusă sub interdicție – Decizie tutore + act identitate tutore – (copie + original);
  • Legitimație SNCFR/AUTO sau 2 fotografii (după caz);

Unde se depun dosarele:

 • Adresa:Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, parter, camera 9
 • Program de lucru cu publicul: Luni - Joi:  09.00 - 15.00

Persoanele adulte cu handicap MEDIU beneficiază de:

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri - 12% din ISR - 60 lei.

Dosarul pentru obţinerea prestaţiilor sociale şi a facilităţilor de transport  pentru adulţii cu handicap MEDIU trebuie să conţină următoarele documente:

 • Cerere;
 • Certificat de persoană cu handicap (copie + original);
 • Act de identitate persoană cu handicap (copie + original);
 • Talon pensie recent și decizie pensionare - copie;
 • Persoană de contact + număr de telefon (o persoană din familie);
 • Adeverință de sistare a facilităților din sectorul sau județul unde a locuit înainte să se mute în sectorul 3;
 • În cazul în care persoana cu handicap este pusă sub interdicție – Decizie tutore + act identitate tutore – (copie + original);

Unde se depun dosarele:

 • Adresa: Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, parter, camera 9
 • Program de lucru cu publicul:
  Luni - Joi:  09.00 - 15.00
  Beneficiază de facilități (RATB, METROU, bilete SNCFR/AUTO) și următoarele persoane:
  - însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat,în prezența acestora,pe baza anchetei sociale;
  - asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
  - asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Tipizate:Cerere facilități asistent personal

Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare din locurile publice special amenajate. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită in locurile publice special amenajate.

Acte necesare
    -    actul de identitate al persoanei cu handicap - copie şi original;
    -    certificat de încadrare în grad de handicap - copie şi original;
    -    act identitate tutore (în cazul minorilor) - copie şi original;
    -    certificate de naștere (în cazul minorilor) - copie şi original;
    -    o fotografie tip buletin a persoanei cu handicap.
 

Tipizate: Cerere card parcare (ph)

Unde se depun dosarele:

 • Adresa:Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, parter, camera 3

Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază, la cerere, de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei.

În cazul persoanelor cu handicap deținătoare de autoturism se depun următoarele documente:
    -    actul de identitate al persoanei cu handicap - copie şi original;
    -    certificat de încadrare în grad de handicap - copie şi original;
    -    talon/cartea de identitate a maşinii.
În cazul îngrijitorului persoanei cu handicap se depun următoarele documente:
    -    actul de identitate al persoanei cu handicap - copie şi original;
    -    actul de identitate îngrijitor - copie şi original;
    -    certificat de încadrare în grad de handicap - copie şi original;
    -    talon și cartea de identitate a autoturismului.

Tipizate: Cerere Rovinieta
               Cerere Rovinieta Îngrijitor PH
 
              Cerere rovinietă reprezentant legal

Unde se depun dosarele:

 • Adresa:Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, parter, camera 3

PERSOANELE CU HANDICAP CARE SOLICITĂ PLATA DREPTURILOR BĂNEŞTI ÎN CONT BANCAR (cont în RON) pot depune la camera 3, parter, clădirea nouă următoarele documente:

 • cerere tip
 • act identitate persoană cu handicap – copie şi original;
 • certificat naştere (în cazul copiilor cu handicap) – copie şi original;
 • act identitate părinte/tutore -  în cazul minorilor/ ph puşi sub interdicţie;
 • certificat de încadrare în grad de handicap – copie şi original;
 • extras de cont recent (din luna solicitării) pe numele adultului cu handicap (în cazul copiilor, pe numele părintelui care solicită drepturile) care să cuprindă cod IBAN, bancă şi sucursala emitentă – aceste date trebuie să fie tipărite lizibil, certificate prin ștampila băncii;
 • adeverinţa bancă în cazul în care sunt împuterniciţi pe cont (dacă este cazul);
 • act identitate împuterniciţi cont- copie şi original.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

LUNI - JOI: 09.00-15.00

Documente utile

Din aceeasi categorie

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100