Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante, în data de 27 iulie a.c. - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Acasa > Presa> Știri

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante, în data de 27 iulie a.c.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 (DGASPC sector 3) anunţă organizarea unui concurs de recrutare pentru funcții publice  de execuție şi de conducere în data de 27.07.2017, pentru următoarele posturi:

Şef Serviciu – Serviciul Contencios

 • Pregătire de specialitate : studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiinţelor Juridice;
 • Studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 2 ani.

Consilier Juridic clasa I gradul superior – Serviciul Contencios

 • Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiinţelor Juridice;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Înscrierile pentru concurs  se fac până luni, 17.07.2017. Examenul scris va avea loc în data de 27.07.2017, iar interviul până în data de 04.08.2017.     

Proba scrisă și interviul se susțin din bibliografia și tematica afișate pe site-ul instituției, www.dgaspcs3.ro/ oportunități  angajare.

Condiţiile generale prevăzute de lege pentru angajarea pe o funcție publică de execuţie şi de conducere, conform  art. 54 din Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare sunt:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contr a umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Informații suplimentare referitor la documentele de înscriere la concurs, precum și locația unde se va desfășura concursul se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București, pe site-ul instituției, sau la numărul de telefon 0730.013.862.

 

Ultimele stiri

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100