Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 scoate la concurs 22 de posturi vacante pe perioadă nedeterminată pentru centrul de zi „Micul Prinț” - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Acasa > Presa> Știri

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 scoate la concurs 22 de posturi vacante pe perioadă nedeterminată pentru centrul de zi „Micul Prinț”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 (DGASPC sector 3) derulează proiectul „Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse”. În cadrul acestui proiect DGASPC Sector 3 va deschide un nou centru de zi „Micul Prinț”, pentru care scoate la concurs 22 de posturi vacante pe perioadă nedeterminată.

Înscrierile pentru concurs  se fac până luni, 27.03.2017. Examenul scris va avea loc în data de 05.04.2017, iar interviul în data de 11.04.2017.

Posturile contractuale vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată pentru centrul de zi „Micul Prinț” sunt:

 • 1 post medic cu ½ de normă;
 • 2 posturi asistent medical;
 • 10 posturi educator puericultor;
 • 1 post administrator cu ½ de normă;
 • 7 posturi îngrijitor (îngrijitor copii);
 • 1 post îngrijitor (îngrijitor clădiri).

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Curriculum Vitae – model European;
 • Copie după actul de identitate;
 • Copie după diploma de studii;
 • Copie după alte acte care să ateste efectuarea unor specializări/perfecționări;
 • Copie după cartea de muncă actualizată până la data de 31.12.2010 și/sau adeverință eliberată de angajator sau ITM care să ateste vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor;
 • Copie după adeverință care să ateste vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011, eliberată de angajator și extras REVISAL certificate conform cu originalul de către angajator (după caz eliberat de ITM);
 • Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în cazier);
 • Adeverință medicală, care atestă starea de sănătate corespunzatoare, (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate și trebuie să conțină în clar numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Proba scrisă și interviul se susțin din bibliografia și tematica afișate pe site-ul instituției, www.dgaspcs3.ro / oportunități de angajare.

Informații suplimentare în ceea ce privește locația unde se va desfășura concursul se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, București, pe site-ul instituției sau la numărul de telefon 0730.013.862.

Centrul de zi “Micul Prinț” va funcționa la etajul 1 al imobilului situat în strada Jean Steriadi nr. 40A, sector 3, București. Centrul este specializat în creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor, va avea o capacitate de 35 locuri, iar beneficiari vor fi copiii din sectorul 3 cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani, dintre care 7 copii de etnie romă, precum și părinții și familiile acestora.

Proiectul „Educația incluzivă: primii pași spre egalitatea de șanse” este finanțat în cadrul Programului „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și viața privată” prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014) și vizează asigurarea tratamentului și accesul egal pe piața muncii pentru femei și bărbați.

Valoarea proiectului este de 360.000 de euro, rata de finanțare prin Granturile SEE 2009-2014 fiind de 100%.

Ultimele stiri

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100