PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ANUNȚUL REFERITOR LA CALENDARUL ÎNSCRIERILOR LA CREȘELE DE PE RAZA SECTORULUI 3 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilulul

Acasa > Presa> Știri

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ANUNȚUL REFERITOR LA CALENDARUL ÎNSCRIERILOR LA CREȘELE DE PE RAZA SECTORULUI 3

Referitor la calendarul înscrierilor la creșele de pe raza sectorului 3 pentru anul școlar 2018-2019, comunicăm următoarele:

 • Perioada de depunere a cererilor de înscriere este 02-13 iulie 2018;
 • Cererile depuse la registratura D.G.A.S.P.C. sector 3, anterior datei de 02 iulie nu vor fi luate în considerare;
 • Cererile de înscriere vor fi însoțite, obligatoriu, de următoarele documente:
  • Copie de pe certificatul de naștere al copilului;
  • Copie de pe actele de identitate pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali;
 • Pentru înscrierea online, documentele respective vor fi scanate și atașate conform instrucțiunilor din aplicație;
 • După aprobarea cererii, pe data de 23 iulie se vor afișa la sediul fiecărei creșe, listele cu numele copiilor admiși, iar în perioada 24-31 iulie 2018 se vor depune dosarele care vor conține următoarele documente:
 • adeverință de venituri pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali;  
 • hotarâre/sentință de plasament sau a sentintei de încredințare în vederea adopției; 
 • hotarâre/sentință de divorț sau de încredințare a copilului;
 • fișa medicală de intrare în colectivitate; 
 • fișă de vaccinări.
 • În cazul în care în perioada menționată (24-31 iulie 2018), părintele/reprezentantul legal nu depune la sediul creșei dosarul complet, locul va fi considerat disponibil și redistribuit, în cazul în care vor exista cereri de înscriere neonorate.

Ultimele stiri

 • Telefon urgență

  0728.729.797
 • Poliția locală

  021.9543
 • DGASPC

  0372.126.100